Opis inwestycji

Osiedle w Olsztynku przy ulicy Kolejowej/Jana Pawła II, to budynek o nowoczesnym charakterze, którego kolorystyka elewacji podkreśla walory architektoniczne budynku. Na 4 kondygnacjach znajdzie się 71 funkcjonalnych mieszkań, dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających mieszkańców. Lokalizacja inwestycji zapewnia doskonały dostęp do wielu punków usługowo-handlowych. Oferta, rozwiązania projektowe oraz wszelkie szczegóły cenowe dotyczące tej inwestycji są dostępne w Naszych Biurach Sprzedaży w Ostródzie i Olsztynie.

Wybierz mieszkanie

Na 4 kondygnacjach znajdzie się 71 funkcjonalnych mieszkań, dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających mieszkańców.

Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 66,54 3P+K sprzedane
2 parter 40,81 1P+1A sprzedane
3 parter 50,78 2P+K sprzedane
4 I piętro 70,40 3P+K sprzedane
5 I piętro 40,66 1P+1A sprzedane
6 I piętro 63,89 3P+K wolne
7 II piętro 69,81 3P+K wolne
8 II piętro 40,22 1P+1A sprzedane
9 II piętro 63,44 3P+K sprzedane
10 III piętro 65,84 3P+K sprzedane
11 III piętro 40,22 1P+1A sprzedane
12 III piętro 63,31 3P+K wolne
13 parter 45,00 1P+1A sprzedane
14 parter 40,81 1P+1A sprzedane
15 parter 63,98 3P+K wolne
16 I piętro 58,35 2P+1A sprzedane
17 I piętro 40,66 1P+1A sprzedane
18 I piętro 63,83 3P+K wolne
19 II piętro 58,08 2P+1A sprzedane
20 II piętro 40,22 1P+1A sprzedane
21 II piętro 63,44 3P+K wolne
22 III piętro 57,95 3P+1A sprzedane
23 III piętro 40,22 1P+1A sprzedane
24 III piętro 63,31 3P+K wolne
25 parter 63,98 3P+K wolne
26 parter 61,19 2P+1A wolne
27 I piętro 63,83 3P+K sprzedane
28 I piętro 40,66 1P+1A sprzedane
29 I piętro 58,35 2P+1A sprzedane
30 II piętro 63,44 3P+K wolne
31 II piętro 40,22 1P+1A sprzedane
32 II piętro 58,08 2P+1A sprzedane
33 III piętro 63,31 3P+K wolne
34 III piętro 40,22 1P+1A sprzedane
35 III piętro 57,95 2P+1A sprzedane
36 parter 45,00 1P+1A sprzedane
37 parter 40,81 1P+1A sprzedane
38 parter 68,78 2P+1A wolne
39 I piętro 58,35 2P+1A wolne
40 I piętro 40,66 1P+1A sprzedane
41 I piętro 68,78 2P+1A wolne
42 II piętro 58,08 2P+1A wolne
43 II piętro 40,22 1P+1A sprzedane
44 II piętro 68,36 2P+1A wolne
45 III piętro 57,95 2P+1A wolne
46 III piętro 40,22 1P+1A sprzedane
47 III piętro 68,36 2P+1A wolne
48 parter 41,33 1P+1A sprzedane
49 parter 40,81 1P+1A sprzedane
50 parter 68,78 2P+1A wolne
51 I piętro 54,63 2P+K sprzedane
52 I piętro 40,66 1P+1A sprzedane
53 I piętro 68,78 2P+1A wolne
54 II piętro 54,39 2P+K wolne
55 II piętro 40,22 1P+1A sprzedane
56 II piętro 68,36 2P+1A wolne
57 III piętro 54,25 2P+K wolne
58 III piętro 40,22 1P+1A sprzedane
59 III piętro 68,36 2P+1A wolne
60 parter 62,84 2P+1A wolne
61 parter 53,82 2P+K wolne
62 parter 41,33 1P+1A wolne
63 I piętro 64,89 2P+1A wolne
64 I piętro 53,71 2P+K wolne
65 I piętro 54,63 2P+K sprzedane
66 II piętro 64,64 2P+1A wolne
67 II piętro 53,43 2P+K sprzedane
68 II piętro 54,39 2P+K wolne
69 III piętro 62,28 2P+1A wolne
70 III piętro 53,30 2P+K wolne
71 III piętro 54,25 2P+K wolne
Nr m Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 66,54 3P+K sprz.
2 par. 40,81 1P+1A sprz.
3 par. 50,78 2P+K sprz.
4 I p 70,40 3P+K sprz.
5 I p 40,66 1P+1A sprz.
6 I p 63,89 3P+K wol.
7 II p 69,81 3P+K wol.
8 II p 40,22 1P+1A sprz.
9 II p 63,44 3P+K sprz.
10 III p 65,84 3P+K sprz.
11 III p 40,22 1P+1A sprz.
12 III p 63,31 3P+K wol.
13 par. 45,00 1P+1A sprz.
14 par. 40,81 1P+1A sprz.
15 par. 63,98 3P+K wol.
16 I p 58,35 2P+1A sprz.
17 I p 40,66 1P+1A sprz.
18 I p 63,83 3P+K wol.
19 II p 58,08 2P+1A sprz.
20 II p 40,22 1P+1A sprz.
21 II p 63,44 3P+K wol.
22 III p 57,95 3P+1A sprz.
23 III p 40,22 1P+1A sprz.
24 III p 63,31 3P+K wol.
25 par. 63,98 3P+K wol.
26 par. 61,19 2P+1A wol.
27 I p 63,83 3P+K sprz.
28 I p 40,66 1P+1A sprz.
29 I p 58,35 2P+1A sprz.
30 II p 63,44 3P+K wol.
31 II p 40,22 1P+1A sprz.
32 II p 58,08 2P+1A sprz.
33 III p 63,31 3P+K wol.
34 III p 40,22 1P+1A sprz.
35 III p 57,95 2P+1A sprz.
36 par. 45,00 1P+1A sprz.
37 par. 40,81 1P+1A sprz.
38 par. 68,78 2P+1A wol.
39 I p 58,35 2P+1A wol.
40 I p 40,66 1P+1A sprz.
41 I p 68,78 2P+1A wol.
42 II p 58,08 2P+1A wol.
43 II p 40,22 1P+1A sprz.
44 II p 68,36 2P+1A wol.
45 III p 57,95 2P+1A wol.
46 III p 40,22 1P+1A sprz.
47 III p 68,36 2P+1A wol.
48 par. 41,33 1P+1A sprz.
49 par. 40,81 1P+1A sprz.
50 par. 68,78 2P+1A wol.
51 I p 54,63 2P+K sprz.
52 I p 40,66 1P+1A sprz.
53 I p 68,78 2P+1A wol.
54 II p 54,39 2P+K wol.
55 II p 40,22 1P+1A sprz.
56 II p 68,36 2P+1A wol.
57 III p 54,25 2P+K wol.
58 III p 40,22 1P+1A sprz.
59 III p 68,36 2P+1A wol.
60 par. 62,84 2P+1A wol.
61 par. 53,82 2P+K wol.
62 par. 41,33 1P+1A wol.
63 I p 64,89 2P+1A wol.
64 I p 53,71 2P+K wol.
65 I p 54,63 2P+K sprz.
66 II p 64,64 2P+1A wol.
67 II p 53,43 2P+K sprz.
68 II p 54,39 2P+K wol.
69 III p 62,28 2P+1A wol.
70 III p 53,30 2P+K wol.
71 III p 54,25 2P+K wol.

Lokalizacja

 

Galeria

Wizualizacja mieszkań

Biuro sprzedaży

Skontaktuj się z nami


ul. Tarasa Szewczenki 7 (Zatorze)
Pasaż "WAWEL", Olsztyn


Tel. 693 328 390

ekobudolsztyn@ekobud.ostroda.pl

Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 08:00 - 16:00ul. Przemysłowa 8
14-100 Ostróda


Tel. 89 646-22-71 wew. 24 i 27

deweloper@ekobud.ostroda.pl

Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 07:00 - 16:00

Wyślij wiadomość

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przygotowania oferty przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Informujemy, że nadsyłając do nas korespondencję w wersji elektronicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i w zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych stajemy się ich Administratorem: P.B.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Każdemu nadsyłającemu korespondencję przysługuje prawo do: informacji o zakresie wykorzystania i statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, przetwarzania swoich danych przez Administratora, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz usunięcia tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania. Oświadczamy, że przetwarzanie danych odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji. Państwa dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia korespondencji. W sytuacji przystąpienia do dalszych negocjacji dane będą chronione wg kolejnych instrukcji.

Informujemy jednocześnie, że osoby prowadzące korespondencję z domeny „ekobud.ostroda.pl” i „pboekobud.pl.” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.

Przedstawione wizualizacje stanowią wstępną poglądową koncepcję, zaś szczegóły określa dokumentacja projektowa dostępna w biurze dewelopera. Wszystkie wizualizacje budynków/obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka budynków/obiektów oraz otoczenia może różnić się od budynków/obiektów prezentowanych na wizualizacjach.