Biuro sprzedaży
Ostróda


ul. Przemysłowa 8
14-100 Ostróda


Tel. 89 646-22-71 wewn. 24 i 27

deweloper@ekobud.ostroda.pl

Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 07:00 - 15:00

Biuro sprzedaży
Olsztyn


Tarasa Szewczenki 7 (Zatorze)
Pasaż "WAWEL"


Tel. 693 328 390

ekobudolsztyn@ekobud.ostroda.pl

Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 08:00 - 16:00

Biuro sprzedaży
Elbląg


ul. Łęczycka (teren budowy)
Elbląg


Tel. kom. 693-328-416

ekobudelblag@ekobud.ostroda.pl

Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 08:00 - 16:00

Biuro sprzedaży Brodnica


ul. Świętokrzyska (teren budowy przy ul. Sudeckiej) Brodnica


Tel. kom. 693-328-435

deweloper@ekobud.ostroda.pl

Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 12:00 - 16:00

Siedziba firmy


PBO "Ekobud" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
14-100 Ostróda


Tel. 89 646-22-71

Fax 89 646-46-12

sekretariat@ekobud.ostroda.pl

Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 07:00 - 15:00

Działy

Dział sprzedaży deweloperskiej
Tel.: 89 646-22-71 w. 24 i 27
deweloper@ekobud.ostroda.pl

Księgowość
Tel.: 89 646-22-71 w. 29

Kadry
Tel.: 89 646-22-71 w.26

Dział techniczny
Tel.: 89 646-22-71 w.23,31,33Kasa
Tel.: 89 646-22-71 w.16

Dział handlowy
Tel.: 89 646-22-71 w.35

Zakład produkcji pomocniczej
Tel.: 89 646-22-71 w.11

Obsługa reklamacyjna
Tel.: 89 646-22-71 wewn. 30
administracja@ekobud.ostroda.pl

 

Formularz kontaktowy


Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przygotowania oferty przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Informujemy, że nadsyłając do nas korespondencję w wersji elektronicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i w zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych stajemy się ich Administratorem: P.B.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Każdemu nadsyłającemu korespondencję przysługuje prawo do: informacji o zakresie wykorzystania i statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, przetwarzania swoich danych przez Administratora, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz usunięcia tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania. Oświadczamy, że przetwarzanie danych odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji. Państwa dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia korespondencji. W sytuacji przystąpienia do dalszych negocjacji dane będą chronione wg kolejnych instrukcji.

Informujemy jednocześnie, że osoby prowadzące korespondencję z domeny „ekobud.ostroda.pl” i „pboekobud.pl.” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.

Masz pytania?

Napisz do nas jeśli masz pytania. Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Odpowiemy na nie jak najszybciej.