Opis inwestycji

Nowo powstający kompleks 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie byłej jednostki zwanej potocznie "Czerwone Koszary". Budynki będą pięciopiętrowe, wyposażone w windy. Oferujemy zakup mieszkania wraz z miejscem postojowym w podziemnej hali garażowej. To idealne miejsce do spokojnego zamieszkania. Blisko centrum.
W Naszej ofercie znajdziecie Państwo lokale mieszkalne o powierzchni od 40 m2 do 65 m2.

Wybierz mieszkanie

Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 46,28 1A+1P sprzedane
2 parter 40,91 1A+1P sprzedane
3 parter 62,58 3P+K wolne
4 I piętro 59,27 2P+1A sprzedane
5 I piętro 40,91 1P+1A sprzedane
6 I piętro 62,58 3P+K sprzedane
7 II piętro 59,27 2P+1A sprzedane
8 II piętro 40,91 1P+1A sprzedane
9 II piętro 62,58 3P+K sprzedane
10 III piętro 59,27 2P+1A sprzedane
11 III piętro 40,91 1P+1A sprzedane
12 III piętro 62,58 3P+K sprzedane
13 IV piętro 59,27 2P+1A sprzedane
14 IV piętro 40,91 1P+1A sprzedane
15 IV piętro 62,58 3P+K sprzedane
16 parter 46,28 1P+1A sprzedane
17 parter 48,20 2P+K sprzedane
18 parter 41,17 1P+1A sprzedane
19 parter 66,83 3P+K wolne
20 I piętro 59,27 2P+1A sprzedane
21 I piętro 48,20 2P+K sprzedane
22 I piętro 41,17 1P+1A sprzedane
23 I piętro 66,83 3P+K wolne
24 II piętro 59,27 2P+1A sprzedane
25 II piętro 48,20 2P+K sprzedane
26 II piętro 41,17 1P+1A sprzedane
27 II piętro 66,83 3P+K sprzedane
28 III piętro 59,27 2P+1A sprzedane
29 III piętro 48,20 2P+K sprzedane
30 III piętro 41,17 1P+1A sprzedane
31 III piętro 66,83 3P+K sprzedane
32 IV piętro 59,27 2P+1A sprzedane
33 IV piętro 48,20 2P+K sprzedane
34 IV piętro 41,17 1P+1A sprzedane
35 IV piętro 66,83 3P+K wolne
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 46,28 1P+ 1A sprzedane
2 parter 53,92 2P+K sprzedane
3 parter 53,13 2P+K sprzedane
4 I piętro 59,09 2P+1A sprzedane
5 I piętro 53,92 2P+K sprzedane
6 I piętro 53,13 2P+K sprzedane
7 II piętro 59,09 2P+1A sprzedane
8 II piętro 53,92 2P+K sprzedane
9 II piętro 53,13 2P+K sprzedane
10 III piętro 59,09 2P+1A sprzedane
11 III piętro 53,92 2P+K sprzedane
12 III piętro 53,13 2P+K sprzedane
13 IV piętro 59,09 2P+1A sprzedane
14 IV piętro 53,92 2P+K sprzedane
15 IV piętro 53,13 2P+K sprzedane
16 V piętro 59,09 2P+1A sprzedane
17 V piętro 53,92 2P+K sprzedane
18 V piętro 53,13 2P+K sprzedane
19 parter 48,20 2P+K sprzedane
20 parter 41,17 1P+1A sprzedane
21 parter 66,89 3P+K sprzedane
22 parter 46,28 1P+1A sprzedane
23 I piętro 48,20 2P+K sprzedane
24 I piętro 41,17 1P+1A sprzedane
25 I piętro 66,89 3P+K sprzedane
26 I piętro 59,26 2P+1A sprzedane
27 II piętro 48,20 2P+K sprzedane
28 II piętro 41,17 1P+1A sprzedane
29 II piętro 66,89 3P+K sprzedane
30 II piętro 59,26 2P+1A sprzedane
31 III piętro 48,20 2P+K sprzedane
32 III piętro 41,17 1P+1A sprzedane
33 III piętro 66,89 3P+K sprzedane
34 III piętro 59,26 2P+1A sprzedane
35 IV piętro 48,20 2P+K sprzedane
36 IV piętro 41,17 1P+1A sprzedane
37 IV piętro 66,89 3P+K sprzedane
38 IV piętro 59,26 2P+1A sprzedane
39 V piętro 48,20 2P+K sprzedane
40 V piętro 41,17 1P+1A sprzedane
41 V piętro 66,89 3P+K wolne
42 V piętro 59,26 2P+1A sprzedane
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 46,28 1A+1P sprz.
2 par. 40,91 1A+1P sprz.
3 par. 62,58 3P+K wol.
4 I p 59,27 2P+1A sprz.
5 I p 40,91 1P+1A sprz.
6 I p 62,58 3P+K sprz.
7 II p 59,27 2P+1A sprz.
8 II p 40,91 1P+1A sprz.
9 II p 62,58 3P+K sprz.
10 III p 59,27 2P+1A sprz.
11 III p 40,91 1P+1A sprz.
12 III p 62,58 3P+K sprz.
13 IV p 59,27 2P+1A sprz.
14 IV p 40,91 1P+1A sprz.
15 IV p 62,58 3P+K sprz.
16 par. 46,28 1P+1A sprz.
17 par. 48,20 2P+K sprz.
18 par. 41,17 1P+1A sprz.
19 par. 66,83 3P+K wol.
20 I p 59,27 2P+1A sprz.
21 I p 48,20 2P+K sprz.
22 I p 41,17 1P+1A sprz.
23 I p 66,83 3P+K wol.
24 II p 59,27 2P+1A sprz.
25 II p 48,20 2P+K sprz.
26 II p 41,17 1P+1A sprz.
27 II p 66,83 3P+K sprz.
28 III p 59,27 2P+1A sprz.
29 III p 48,20 2P+K sprz.
30 III p 41,17 1P+1A sprz.
31 III p 66,83 3P+K sprz.
32 IV p 59,27 2P+1A sprz.
33 IV p 48,20 2P+K sprz.
34 IV p 41,17 1P+1A sprz.
35 IV p 66,83 3P+K wol.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 46,28 1P+1A sprz.
2 par. 40,91 1P+1A sprz.
3 par. 62,42 3P+K sprz.
4 I p 59,27 2P+1A sprz.
5 I p 40,91 1P+1A sprz.
6 I p 62,42 3P+K sprz.
7 II p 59,27 2P+1A sprz.
8 II p 40,91 1P+1A sprz.
9 II p 62,42 3P+K sprz.
10 III p 59,27 2P+1A sprz.
11 III p 40,91 1P+1A sprz.
12 III p 62,42 3P+K sprz.
13 IV p 59,27 2P+1A sprz.
14 IV p 40,91 1P+1A sprz.
15 IV p 62,42 3P+K sprz.
16 V p 59,27 2P+1A sprz.
17 V p 40,91 1P+1A sprz.
18 V p 62,42 3P+K rez.
19 par. 50,50 2P+K sprz.
20 par. 40,91 1P+1A sprz.
21 par. 62,54 3P+K wol.
22 par. 43,37 1P+1A sprz.
23 I p 63,31 2P+1A wol.
24 I p 50,50 2P+K sprz.
25 I p 40,91 1P+1A sprz.
26 I p 62,54 3P+K sprz.
27 II p 64,37 2P+1A wol.
28 II p 50,50 2P+K sprz.
29 II p 40,91 1P+1A sprz.
30 II p 62,54 3P+K sprz.
31 III p 64,37 2P+1A sprz.
32 III p 50,50 2P+K sprz.
33 III p 40,91 1P+1A sprz.
34 III p 62,54 3P+K sprz.
35 IV p 64,37 2P+1A wol.
36 IV p 50,50 2P+K sprz.
37 IV p 40,91 1P+1A sprz.
38 IV p 62,54 3P+K rez.
39 V p 64,37 2P+1A sprz.
40 V p 50,50 2P+K sprz.
41 V p 40,91 1P+1A sprz.
42 V p 62,54 3P+K wol.
43 par. 56,52 2P+1A sprz.
44 par. 53,92 2P+K sprz.
45 par. 46,28 1P+1A sprz.
46 I p 56,52 2P+1A sprz.
47 I p 53,92 2P+K sprz.
48 I p 59,09 2P+1A sprz.
49 II p 56,52 2P+1A sprz.
50 II p 53,92 2P+K sprz.
51 II p 59,09 2P+1A sprz.
52 III p 56,52 2P+1A sprz.
53 III p 53,92 2P+K sprz.
54 III p 59,09 2P+1A sprz.
55 IV p 56,52 2P+1A sprz.
56 IV p 53,92 2P+K sprz.
57 IV p 59,09 2P+1A sprz.
58 V p 56,52 2P+1A sprz.
59 V p 53,92 2P+K sprz.
60 V p 59,09 2P+1A sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 46,28 1P+ 1A sprz.
2 par. 53,92 2P+K sprz.
3 par. 53,13 2P+K sprz.
4 I p 59,09 2P+1A sprz.
5 I p 53,92 2P+K sprz.
6 I p 53,13 2P+K sprz.
7 II p 59,09 2P+1A sprz.
8 II p 53,92 2P+K sprz.
9 II p 53,13 2P+K sprz.
10 III p 59,09 2P+1A sprz.
11 III p 53,92 2P+K sprz.
12 III p 53,13 2P+K sprz.
13 IV p 59,09 2P+1A sprz.
14 IV p 53,92 2P+K sprz.
15 IV p 53,13 2P+K sprz.
16 V p 59,09 2P+1A sprz.
17 V p 53,92 2P+K sprz.
18 V p 53,13 2P+K sprz.
19 par. 48,20 2P+K sprz.
20 par. 41,17 1P+1A sprz.
21 par. 66,89 3P+K sprz.
22 par. 46,28 1P+1A sprz.
23 I p 48,20 2P+K sprz.
24 I p 41,17 1P+1A sprz.
25 I p 66,89 3P+K sprz.
26 I p 59,26 2P+1A sprz.
27 II p 48,20 2P+K sprz.
28 II p 41,17 1P+1A sprz.
29 II p 66,89 3P+K sprz.
30 II p 59,26 2P+1A sprz.
31 III p 48,20 2P+K sprz.
32 III p 41,17 1P+1A sprz.
33 III p 66,89 3P+K sprz.
34 III p 59,26 2P+1A sprz.
35 IV p 48,20 2P+K sprz.
36 IV p 41,17 1P+1A sprz.
37 IV p 66,89 3P+K sprz.
38 IV p 59,26 2P+1A sprz.
39 V p 48,20 2P+K sprz.
40 V p 41,17 1P+1A sprz.
41 V p 66,89 3P+K wol.
42 V p 59,26 2P+1A sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 46,28 1P+ 1A sprz.
2 par. 53,92 2P+K sprz.
3 par. 53,13 2P+K sprz.
4 I p 59,09 2P+1A sprz.
5 I p 53,92 2P+K sprz.
6 I p 53,13 2P+K sprz.
7 II p 59,09 2P+1A sprz.
8 II p 53,92 2P+K sprz.
9 II p 53,13 2P+K sprz.
10 III p 59,09 2P+1A sprz.
11 III p 53,92 2P+K sprz.
12 III p 53,13 2P+K sprz.
13 IV p 59,09 2P+1A sprz.
14 IV p 53,92 2P+K wol.
15 IV p 53,13 2P+K sprz.
16 V p 59,09 2P+1A sprz.
17 V p 53,92 2P+K sprz.
18 V p 53,13 2P+K sprz.
19 par. 64,53 3P+K sprz.
20 par. 40,91 1P+1A sprz.
21 par. 54,60 2P+1A sprz.
22 par. 43,44 1P+1A sprz.
23 I p 64,53 3P+K sprz.
24 I p 40,91 1P+1A sprz.
25 I p 54,60 2P+1A sprz.
26 I p 64,37 2P+1A rez.
27 II p 64,53 3P+K sprz.
28 II p 40,91 1P+1A sprz.
29 II p 54,60 2P+1A sprz.
30 II p 64,37 2P+1A wol.
31 III p 64,53 3P+K sprz.
32 III p 40,91 1P+1A sprz.
33 III p 54,60 2P+1A sprz.
34 III p 64,37 2P+1A wol.
35 IV p 64,53 3P+K sprz.
36 IV p 40,91 1P+1A sprz.
37 IV p 54,60 2P+1A sprz.
38 IV p 64,37 2P+1A wol.
39 V p 64,53 3P+K sprz.
40 V p 40,91 1P+1A sprz.
41 V p 54,60 2P+1A sprz.
42 V p 64,37 2P+1A wol.

Lokalizacja

"Nove Osiedle" zlokalizowane jest przy ul. I Dywizji w Ostródzie
 

Galeria

Biuro sprzedaży

Skontaktuj się z nami


ul. Przemysłowa 8
14-100 Ostróda


Tel. 89 646 22 76

deweloper@ekobud.ostroda.pl

Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 07.00 - 16.00

Wyślij wiadomość

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przygotowania oferty przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Informujemy, że nadsyłając do nas korespondencję w wersji elektronicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i w zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych stajemy się ich Administratorem: P.B.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Każdemu nadsyłającemu korespondencję przysługuje prawo do: informacji o zakresie wykorzystania i statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, przetwarzania swoich danych przez Administratora, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz usunięcia tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania. Oświadczamy, że przetwarzanie danych odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji. Państwa dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia korespondencji. W sytuacji przystąpienia do dalszych negocjacji dane będą chronione wg kolejnych instrukcji.

Informujemy jednocześnie, że osoby prowadzące korespondencję z domeny „ekobud.ostroda.pl” i „pboekobud.pl.” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.


Przedstawione wizualizacje stanowią wstępną poglądową koncepcję, zaś szczegóły określa dokumentacja projektowa dostępna w biurze dewelopera. Wszystkie wizualizacje budynków/obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka budynków/obiektów oraz otoczenia może różnić się od budynków/obiektów prezentowanych na wizualizacjach.
Szanowni Państwo,
W sytuacji zaostrzonych procedur bezpieczeństwa w naszym kraju, w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych Pracowników bezwzględnie prosimy o zawieszenie osobistych wizyt w naszych biurach, na terenie budów oraz we współpracujących kancelariach notarialnych osoby, które:
• w ciągu ostatnich 14 dni powróciły zza granicy
• osoby chore lub mające kontakt z osobami zarażonymi, przebywającymi na kwarantannie
• osoby mające jakiekolwiek wątpliwości względem swojego stanu zdrowia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo

Bardzo prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wyrozumiałość względem wprowadzonych przez nas restrykcji.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
×
×
WordPress Popup