Opis inwestycji

Inwestycja realizowana będzie w II etapach i będzie obejmować 6 trzypiętrowych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Pod dwoma budynkami znajdować się będzie podziemna hala garażowa z 42 stanowiskami.

Budynki w niskiej zabudowie zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych oraz niskiej zabudowy, co sprawia, że mieszkańcy mogą poczuć się swobodnie i komfortowo.
Osiedle położone w atrakcyjnej części miasta, dobrze skomunikowanej z pozostałymi dzielnicami

Wybierz mieszkanie

Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 68,67 3P+K wolne
2 parter 53,69 2P+K wolne
3 parter 43,67 1P+1A sprzedane
4 I piętro 68,39 3P+K sprzedane
5 I piętro 53,56 2P+K sprzedane
6 I piętro 56,47 2P+1A sprzedane
7 II pietro 68,10 3P+K sprzedane
8 II pietro 53,28 2P+K wolne
9 II pietro 56,20 2P+1A sprzedane
10 III piętro 67,80 3P+K sprzedane
11 III piętro 53,15 2P+K sprzedane
12 III piętro 56,07 2P+1A sprzedane
13 parter 66,78 3P+K wolne
14 parter 54,63 2P+1A sprzedane
15 parter 52,29 2P+K sprzedane
16 parter 43,66 1P+1A sprzedane
17 I piętro 66,65 3P+K wolne
18 I piętro 54,47 2P+1A sprzedane
19 I piętro 52,08 2P+K sprzedane
20 I piętro 56,65 2P+1A sprzedane
21 II piętro 66,41 3P+K sprzedane
22 II piętro 54,17 2P+1A sprzedane
23 II piętro 51,86 2P+K sprzedane
24 II piętro 56,38 2P+1A sprzedane
25 III piętro 66,14 3P+K wolne
26 III piętro 54,01 2P+1A sprzedane
27 III piętro 51,65 2P+K sprzedane
28 III piętro 56,25 2P+1A sprzedane
29 parter 62,41 3P+K sprzedane
30 parter 40,93 1P+1A sprzedane
31 parter 43,66 1P+1A sprzedane
32 I piętro 62,28 3P+K sprzedane
33 I piętro 40,93 1P+1A sprzedane
34 I piętro 56,47 2P+1A sprzedane
35 II piętro 61,88 3P+K sprzedane
36 II piętro 40,62 1P+1A sprzedane
37 II piętro 56,20 2P+1A sprzedane
38 III piętro 61,74 3P+K sprzedane
39 III piętro 40,48 1P+1A sprzedane
40 III piętro 56,07 2P+1A sprzedane
41 parter 43,66 1P+1A sprzedane
42 parter 53,69 2P+K rezerwacja
43 parter 68,67 3P+K wolne
44 I piętro 56,47 2P+1A sprzedane
45 I piętro 53,56 2P+K wolne
46 I piętro 68,40 3P+K wolne
47 II piętro 56,20 2P+1A sprzedane
48 II piętro 53,28 2P+K wolne
49 II piętro 68,10 3P+K sprzedane
50 III piętro 56,07 2P+1A sprzedane
51 III piętro 53,15 2P+K sprzedane
52 III piętro 67,80 3P+K sprzedane
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 68,67 3P+K sprzedane
2 parter 53,69 2P+K wolne
3 parter 43,67 1P+1A sprzedane
4 I piętro 68,39 3P+K sprzedane
5 I piętro 53,56 2P+K sprzedane
6 I piętro 56,47 2P+1A sprzedane
7 II piętro 68,10 3P+K sprzedane
8 II piętro 53,28 2P+K sprzedane
9 II piętro 56,20 2P+1A sprzedane
10 III piętro 67,80 3P+K sprzedane
11 III piętro 53,15 2P+K sprzedane
12 III piętro 56,07 2P+1A sprzedane
13 parter 66,78 3P+K wolne
14 parter 54,63 2P+1A sprzedane
15 parter 52,29 2P+K wolne
16 parter 43,66 1P+1A sprzedane
17 I piętro 66,65 3P+K wolne
18 I piętro 54,47 2P+1A sprzedane
19 I piętro 52,08 2P+K sprzedane
20 I piętro 56,65 2P+1A sprzedane
21 II piętro 66,41 3P+K wolne
22 II piętro 54,17 2P+1A sprzedane
23 II piętro 51,86 2P+K wolne
24 II piętro 56,38 2P+1A sprzedane
25 III piętro 66,14 3P+K wolne
26 III piętro 54,01 2P+1A sprzedane
27 III piętro 51,65 2P+1K wolne
28 III piętro 56,25 2P+1A sprzedane
29 parter 62,41 3P+K sprzedane
30 parter 40,93 1P+1A sprzedane
31 parter 43,66 1P+1A sprzedane
32 I piętro 62,28 3P+K sprzedane
33 I piętro 40,93 1P+1A sprzedane
34 I piętro 56,47 2P+1A sprzedane
35 II piętro 61,88 3P+K sprzedane
36 II piętro 40,62 1P+1A sprzedane
37 II piętro 56,20 2P+1A sprzedane
38 III piętro 61,74 3P+K sprzedane
39 III piętro 40,48 1P+1A sprzedane
40 III piętro 56,07 2P+1A sprzedane
41 parter 43,66 1P+1A sprzedane
42 parter 53,69 2P+K sprzedane
43 parter 68,67 3P+K sprzedane
44 I piętro 56,47 2P+1A sprzedane
45 I piętro 53,56 2P+K wolne
46 I piętro 68,40 3P+K wolne
47 II piętro 56,20 2P+1A sprzedane
48 II piętro 53,28 2P+K sprzedane
49 II piętro 68,10 3P+K sprzedane
50 III piętro 56,07 2P+1A sprzedane
51 III piętro 53,15 2P+K sprzedane
52 III piętro 67,80 3P+K sprzedane
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 68,68 3P+1A sprzedane
2 parter 53,98 2P+K sprzedane
3 parter 43,65 1P+1A sprzedane
4 I piętro 68,52 3P+1A sprzedane
5 I piętro 53,77 2P+K sprzedane
6 I piętro 56,90 2P+1A sprzedane
7 II piętro 68,22 3P+1A sprzedane
8 II piętro 53,55 2P+K sprzedane
9 II piętro 56,63 2P+1A sprzedane
10 III piętro 68,06 3P+1A sprzedane
11 III piętro 53,34 2P+K sprzedane
12 III piętro 56,50 2P+1A sprzedane
13 parter 39,57 1P+1A sprzedane
14 parter 67,44 3P+K sprzedane
15 parter 53,98 2P+K sprzedane
16 parter 54,78 2P+1A sprzedane
17 I piętro 56,86 2P+1A sprzedane
18 I piętro 67,25 3P+K sprzedane
19 I piętro 53,77 2P+K sprzedane
20 I piętro 54,62 2P+1A sprzedane
21 II piętro 56,60 2P+1A sprzedane
22 II piętro 66,90 3P+K sprzedane
23 II piętro 53,55 2P+K sprzedane
24 II piętro 54,32 2P+1A sprzedane
25 III piętro 56,47 2P+1A sprzedane
26 III piętro 66,69 3P+K sprzedane
27 III piętro 53,34 2P+K sprzedane
28 III piętro 54,16 2P+1A sprzedane
29 parter 56,45 2P+1A sprzedane
30 parter 41 1P+1A sprzedane
31 parter 57,03 2P+1A sprzedane
32 I piętro 68,62 3P+K sprzedane
33 I piętro 41 1P+1A sprzedane
34 I piętro 56,9 2P+1A sprzedane
35 II piętro 68,35 3P+K sprzedane
36 II piętro 40,72 1P+1A sprzedane
37 II piętro 56,63 2P+1A sprzedane
38 III piętro 68,07 3P+K sprzedane
39 III piętro 40,59 1P+1A sprzedane
40 III piętro 56,5 2P+1A sprzedane
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 55,88 2P+1A sprzedane
2 parter 62,34 3P+K sprzedane
3 parter 53,73 2P+K wolne
4 I piętro 68,82 3P+1A sprzedane
5 I piętro 62,20 3P+K sprzedane
6 I piętro 53,41 2P+K sprzedane
7 II piętro 68,68 3P+1A sprzedane
8 II piętro 61,94 3P+K sprzedane
9 II piętro 53,13 2P+K sprzedane
10 III piętro 68,55 3P+1A sprzedane
11 III piętro 61,81 3p+K sprzedane
12 III piętro 53,00 2P+K sprzedane
13 parter 55,15 2P+1A wolne
14 parter 50,61 2P+K sprzedane
15 parter 40,43 1P+1A sprzedane
16 parter 55,27 2P+1A sprzedane
17 I piętro 67,33 3P+K wolne
18 I piętro 50,40 2P+K sprzedane
19 I piętro 40,29 1P+1A sprzedane
20 I piętro 55,15 2P+1A sprzedane
21 II pietro 67,02 3P+K sprzedane
22 II pietro 50,18 2P+K sprzedane
23 II pietro 40,00 1P+1A sprzedane
24 II pietro 54,88 2P+1A sprzedane
25 III piętro 66,81 3P+K wolne
26 III piętro 49,97 2P+K sprzedane
27 III piętro 39,86 1P+1A sprzedane
28 III piętro 54,74 2P+1A sprzedane
29 parter 67,11 3P+K sprzedane
30 parter 62,89 3P+K sprzedane
31 parter 53,88 2P+K wolne
32 I piętro 66,94 3P+K wolne
33 I piętro 75,28 4P+K sprzedane
34 I piętro 53,58 2P+K wolne
35 II piętro 66,59 3P+K sprzedane
36 II piętro 74,77 4P+K sprzedane
37 II piętro 53,28 2P+K wolne
38 III piętro 66,40 3P+K wolne
39 III piętro 74,77 4P+K sprzedane
40 III piętro 53,15 2P+K wolne
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 55,75 2P+1A sprzedane
2 parter 53,79 2P+K sprzedane
3 parter 62,55 3P+K sprzedane
4 I piętro 68,68 3P+1A sprzedane
5 I piętro 53,52 2P+K sprzedane
6 I piętro 62,42 3P+K sprzedane
7 II piętro 68,38 3P+1A sprzedane
8 II piętro 53,25 2P+K sprzedane
9 II piętro 62,01 3P+K sprzedane
10 III piętro 68,22 3P+1A sprzedane
11 III piętro 53,12 2P+K sprzedane
12 III piętro 61,87 3P+K sprzedane
13 parter 62,55 3P+K sprzedane
14 parter 53,79 2P+K sprzedane
15 parter 53,98 2P+K sprzedane
16 parter 55,06 2P+1A sprzedane
17 I piętro 62,42 3P+K sprzedane
18 I piętro 53,52 2P+K sprzedane
19 I piętro 53,77 2P+K sprzedane
20 I piętro 67,26 3P+K sprzedane
21 II piętro 62,01 3P+K sprzedane
22 II piętro 53,25 2P+K sprzedane
23 II piętro 53,55 2P+K sprzedane
24 II piętro 66,94 3P+K sprzedane
25 III piętro 61,87 3P+K sprzedane
26 III piętro 53,12 2P+K sprzedane
27 III piętro 53,34 2P+K sprzedane
28 III piętro 66,72 3P+K sprzedane
29 parter 55,06 2P+1A sprzedane
30 parter 53,79 2P+K sprzedane
31 parter 75,61 4P+K sprzedane
32 I piętro 67,26 3P+K sprzedane
33 I piętro 53,52 2P+K sprzedane
34 I piętro 75,47 4P+K sprzedane
35 II piętro 66,94 3P+K sprzedane
36 II piętro 53,25 2P+K sprzedane
37 II piętro 75,07 4P+K sprzedane
38 III piętro 66,72 3P+K sprzedane
39 III piętro 53,12 2P+K sprzedane
40 III piętro 74,83 4P+K sprzedane
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 55,91 2P+1A sprzedane
2 parter 62,37 3P+K sprzedane
3 parter 40,42 1P+1A sprzedane
4 I piętro 68,44 3P+K sprzedane
5 I piętro 62,20 3P+K sprzedane
6 I piętro 40,28 1P+1A sprzedane
7 II piętro 68,15 3P+K sprzedane
8 II piętro 61,94 3P+K sprzedane
9 II piętro 39,86 1P+1A sprzedane
10 III piętro 67,81 3P+K sprzedane
11 III piętro 61,81 3P+K sprzedane
12 III piętro 39,72 1P+1A sprzedane
13 parter 54,70 2P+1A sprzedane
14 parter 52,29 2P+1K sprzedane
15 parter 54,95 2P+1A sprzedane
16 parter 66,43 3P+K sprzedane
17 I piętro 67,34 3P+K sprzedane
18 I piętro 52,08 2P+K sprzedane
19 I piętro 54,74 2P+1A sprzedane
20 I piętro 66,30 3P+K sprzedane
21 II piętro 67,06 3P+K sprzedane
22 II piętro 51,86 2P+K sprzedane
23 II piętro 54,33 2P+1A sprzedane
24 II piętro 66,04 3P+K sprzedane
25 III piętro 66,93 3P+K sprzedane
26 III piętro 51,65 2P+K wolne
27 III piętro 54,17 2P+1A sprzedane
28 III piętro 65,90 3P+K sprzedane
29 parter 43,42 1P+1A sprzedane
30 parter 53,82 2P+K wolne
31 parter 75,40 4P+K sprzedane
32 I piętro 56,41 2P+1A sprzedane
33 I piętro 53,69 2P+K sprzedane
34 I piętro 75,14 4P+K sprzedane
35 II piętro 56,01 2P+1A sprzedane
36 II piętro 53,25 2P+K wolne
37 II piętro 75,00 4P+K sprzedane
38 III piętro 56,01 2P+1A sprzedane
39 III piętro 53,12 2P+K sprzedane
40 III piętro 74,86 4P+K sprzedane
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. Do. K.
1 par. 68,67 3P+K wol.
2 par. 53,69 2P+K wol.
3 par. 43,67 1P+1A sprz.
4 I p 68,39 3P+K sprz.
5 I p 53,56 2P+K sprz.
6 I p 56,47 2P+1A sprz.
7 II p 68,10 3P+K sprz.
8 II p 53,28 2P+K wol.
9 II p 56,20 2P+1A sprz.
10 III p 67,80 3P+K sprz.
11 III p 53,15 2P+K sprz.
12 III p 56,07 2P+1A sprz.
13 par. 66,78 3P+K wol.
14 par. 54,63 2P+1A sprz.
15 par. 52,29 2P+K sprz.
16 par. 43,66 1P+1A sprz.
17 I p 66,65 3P+K wol.
18 I p 54,47 2P+1A sprz.
19 I p 52,08 2P+K sprz.
20 I p 56,65 2P+1A sprz.
21 II p 66,41 3P+K sprz.
22 II p 54,17 2P+1A sprz.
23 II p 51,86 2P+K sprz.
24 II p 56,38 2P+1A sprz.
25 III p 66,14 3P+K wol.
26 III p 54,01 2P+1A sprz.
27 III p 51,65 2P+K sprz.
28 III p 56,25 2P+1A sprz.
29 par. 62,41 3P+K sprz.
30 par. 40,93 1P+1A sprz.
31 par. 43,66 1P+1A sprz.
32 I p 62,28 3P+K sprz.
33 I p 40,93 1P+1A sprz.
34 I p 56,47 2P+1A sprz.
35 II p 61,88 3P+K sprz.
36 II p 40,62 1P+1A sprz.
37 II p 56,20 2P+1A sprz.
38 III p 61,74 3P+K sprz.
39 III p 40,48 1P+1A sprz.
40 III p 56,07 2P+1A sprz.
41 par. 43,66 1P+1A sprz.
42 par. 53,69 2P+K rez.
43 par. 68,67 3P+K wol.
44 I p 56,47 2P+1A sprz.
45 I p 53,56 2P+K wol.
46 I p 68,40 3P+K wol.
47 II p 56,20 2P+1A sprz.
48 II p 53,28 2P+K wol.
49 II p 68,10 3P+K sprz.
50 III p 56,07 2P+1A sprz.
51 III p 53,15 2P+K sprz.
52 III p 67,80 3P+K sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. Do. K.
1 par. 68,67 3P+K sprz.
2 par. 53,69 2P+K wol.
3 par. 43,67 1P+1A sprz.
4 I p 68,39 3P+K sprz.
5 I p 53,56 2P+K sprz.
6 I p 56,47 2P+1A sprz.
7 II p 68,10 3P+K sprz.
8 II p 53,28 2P+K sprz.
9 II p 56,20 2P+1A sprz.
10 III p 67,80 3P+K sprz.
11 III p 53,15 2P+K sprz.
12 III p 56,07 2P+1A sprz.
13 par. 66,78 3P+K wol.
14 par. 54,63 2P+1A sprz.
15 par. 52,29 2P+K wol.
16 par. 43,66 1P+1A sprz.
17 I p 66,65 3P+K wol.
18 I p 54,47 2P+1A sprz.
19 I p 52,08 2P+K sprz.
20 I p 56,65 2P+1A sprz.
21 II p 66,41 3P+K wol.
22 II p 54,17 2P+1A sprz.
23 II p 51,86 2P+K wol.
24 II p 56,38 2P+1A sprz.
25 III p 66,14 3P+K wol.
26 III p 54,01 2P+1A sprz.
27 III p 51,65 2P+1K sprz.
28 III p 56,25 2P+1A sprz.
29 par. 62,41 3P+K sprz.
30 par. 40,93 1P+1A sprz.
31 par. 43,66 1P+1A sprz.
32 I p 62,28 3P+K sprz.
33 I p 40,93 1P+1A sprz.
34 I p 56,47 2P+1A sprz.
35 II p 61,88 3P+K sprz.
36 II p 40,62 1P+1A sprz.
37 II p 56,20 2P+1A sprz.
38 III p 61,74 3P+K sprz.
39 III p 40,48 1P+1A sprz.
40 III p 56,07 2P+1A sprz.
41 par. 43,66 1P+1A sprz.
42 par. 53,69 2P+K sprz.
43 par. 68,67 3P+K sprz.
44 I p 56,47 2P+1A sprz.
45 I p 53,56 2P+K wol.
46 I p 68,40 3P+K wol
47 II p 56,20 2P+1A sprz.
48 II p 53,28 2P+K sprz.
49 II p 68,10 3P+K sprz.
50 III p 56,07 2P+1A sprz.
51 III p 53,15 2P+K sprz.
52 III p 67,80 3P+K sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 68,68 3P+1A sprz.
2 par. 53,98 2P+K sprz.
3 par. 43,65 1P+1A sprz.
4 I p 68,52 3P+1A sprz.
5 I p 53,77 2P+K sprz.
6 I p 56,90 2P+1A sprz.
7 II p 68,22 3P+1A sprz.
8 II p 53,55 2P+K sprz.
9 II p 56,63 2P+1A sprz.
10 III p 68,06 3P+1A sprz.
11 III p 53,34 2P+K sprz.
12 III p 56,50 2P+1A sprz.
13 par. 39,57 1P+1A sprz.
14 par. 67,44 3P+K sprz.
15 par. 53,98 2P+K sprz.
16 par. 54,78 2P+1A sprz.
17 I p 56,86 2P+1A sprz.
18 I p 67,25 3P+K sprz.
19 I p 53,77 2P+K sprz.
20 I p 54,62 2P+1A sprz.
21 II p 56,60 2P+1A sprz.
22 II p 66,90 3P+K sprz.
23 II p 53,55 2P+K sprz.
24 II p 54,32 2P+1A sprz.
25 III p 56,47 2P+1A sprz.
26 III p 66,69 3P+K sprz.
27 III p 53,34 2P+K sprz.
28 III p 54,16 2P+1A sprz.
29 par. 56,45 2P+1A sprz.
30 par. 41 1P+1A sprz.
31 par. 57,03 2P+1A sprz.
32 I p 68,62 3P+K sprz.
33 I p 41 1P+1A sprz.
34 I p 56,9 2P+1A sprz.
35 II p 68,35 3P+K sprz.
36 II p 40,72 1P+1A sprz.
37 II p 56,63 2P+1A sprz.
38 III p 68,07 3P+K sprz.
39 III p 40,59 1P+1A sprz.
40 III p 56,5 2P+1A sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 55,88 2P+1A sprz.
2 par. 62,34 3P+K sprz.
3 par. 53,73 2P+K wol.
4 I p. 68,82 3P+1A sprz.
5 I p. 62,20 3P+K sprz.
6 I p. 53,41 2P+K sprz.
7 II p 68,68 3P+1A sprz.
8 II p 61,94 3P+K sprz.
9 II p 53,13 2P+K sprz.
10 III p 68,55 3P+1A sprz.
11 III p 61,81 3p+K sprz.
12 III p 53,00 2P+K sprz.
13 par. 55,15 2P+1A wol.
14 par. 50,61 2P+K sprz.
15 par. 40,43 1P+1A sprz.
16 par. 55,27 2P+1A sprz.
17 I p. 67,33 3P+K wol.
18 I p. 50,40 2P+K sprz.
19 I p. 40,29 1P+1A sprz.
20 I p. 55,15 2P+1A sprz.
21 II p 67,02 3P+K sprz.
22 II p 50,18 2P+K sprz.
23 II p 40,00 1P+1A sprz.
24 II p 54,88 2P+1A sprz.
25 III p 66,81 3P+K wol.
26 III p 49,97 2P+K sprz.
27 III p 39,86 1P+1A sprz.
28 III p 54,74 2P+1A sprz.
29 par. 67,11 3P+K sprz.
30 par. 62,89 3P+K sprz.
31 par. 53,88 2P+K wol.
32 I p. 66,94 3P+K wol.
33 I p. 75,28 4P+K sprz.
34 I p. 53,58 2P+K wol.
35 II p 66,59 3P+K sprz.
36 II p 74,77 4P+K sprz.
37 II p 53,28 2P+K wol.
38 III p 66,40 3P+K wol.
39 III p 74,77 4P+K sprz.
40 III p 53,15 2P+K wol.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 55,75 2P+1A sprz.
2 par. 53,79 2P+K sprz.
3 par. 62,55 3P+K sprz.
4 I p 68,68 3P+1A sprz.
5 I p 53,52 2P+K sprz.
6 I p 62,42 3P+K sprz.
7 II p 68,38 3P+1A sprz.
8 II p 53,25 2P+K sprz.
9 II p 62,01 3P+K sprz.
10 III p 68,22 3P+1A sprz.
11 III p 53,12 2P+K sprz.
12 III p 61,87 3P+K sprz.
13 par. 62,55 3P+K sprz.
14 par. 53,79 2P+K sprz.
15 par. 53,98 2P+K sprz.
16 par. 55,06 2P+1A sprz.
17 I p 62,42 3P+K sprz.
18 I p 53,52 2P+K sprz.
19 I p 53,77 2P+K sprz.
20 I p 67,26 3P+K sprz.
21 II p 62,01 3P+K sprz.
22 II p 53,25 2P+K sprz.
23 II p 53,55 2P+K sprz.
24 II p 66,94 3P+K sprz.
25 III p 61,87 3P+K sprz.
26 III p 53,12 2P+K sprz.
27 III p 53,34 2P+K sprz.
28 III p 66,72 3P+K sprz.
29 par. 55,06 2P+1A sprz.
30 par. 53,79 2P+K sprz.
31 par. 75,61 4P+K sprz.
32 I p 67,26 3P+K sprz.
33 I p 53,52 2P+K sprz.
34 I p 75,47 4P+K sprz.
35 II p 66,94 3P+K sprz.
36 II p 53,25 2P+K sprz.
37 II p 75,07 4P+K sprz.
38 III p 66,72 3P+K sprz.
39 III p 53,12 2P+K sprz.
40 III p 74,83 4P+K sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 55,91 2P+1A sprz.
2 par. 62,37 3P+K sprz.
3 par. 40,42 1P+1A sprz.
4 I p 68,44 3P+K sprz.
5 I p 62,20 3P+K sprz.
6 I p 40,28 1P+1A sprz.
7 II p 68,15 3P+K sprz.
8 II p 61,94 3P+K sprz.
9 II p 39,86 1P+1A sprz.
10 III p 67,81 3P+K sprz.
11 III p 61,81 3P+K sprz.
12 III p 39,72 1P+1A sprz.
13 par. 54,70 2P+1A sprz.
14 par. 52,29 2P+1K sprz.
15 par. 54,95 2P+1A sprz.
16 par. 66,43 3P+K sprz.
17 I p 67,34 3P+K sprz.
18 I p 52,08 2P+K sprz.
19 I p 54,74 2P+1A sprz.
20 I p 66,30 3P+K sprz.
21 II p 67,06 3P+K sprz.
22 II p 51,86 2P+K sprz.
23 II p 54,33 2P+1A sprz.
24 II p 66,04 3P+K sprz.
25 III p 66,93 3P+K sprz.
26 III p 51,65 2P+K wol.
27 III p 54,17 2P+1A sprz.
28 III p 65,90 3P+K sprz.
29 par. 43,42 1P+1A sprz.
30 par. 53,82 2P+K wol.
31 par. 75,40 4P+K sprz.
32 I p 56,41 2P+1A sprz.
33 I p 53,69 2P+K sprz.
34 I p 75,14 4P+K sprz.
35 II p 56,01 2P+1A sprz.
36 II p 53,25 2P+K wol.
37 II p 75,00 4P+K sprz.
38 III p 56,01 2P+1A sprz.
39 III p 53,12 2P+K sprz.
40 III p 74,86 4P+K sprz.

Lokalizacja

Osiedle Mieszkaniowe zlokalizowane jest przy ul. Łęczycka w Elblągu
 

Galeria

Biuro sprzedaży

Skontaktuj się z nami


ul. Bema 5A
Elbląg


Tel. 693-328-416

deweloper@ekobud.ostroda.pl


Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 07:00 - 16:00

Wyślij wiadomość

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przygotowania oferty przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Informujemy, że nadsyłając do nas korespondencję w wersji elektronicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i w zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych stajemy się ich Administratorem: P.B.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Każdemu nadsyłającemu korespondencję przysługuje prawo do: informacji o zakresie wykorzystania i statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, przetwarzania swoich danych przez Administratora, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz usunięcia tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania. Oświadczamy, że przetwarzanie danych odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji. Państwa dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia korespondencji. W sytuacji przystąpienia do dalszych negocjacji dane będą chronione wg kolejnych instrukcji.

Informujemy jednocześnie, że osoby prowadzące korespondencję z domeny „ekobud.ostroda.pl” i „pboekobud.pl.” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.


Przedstawione wizualizacje stanowią wstępną poglądową koncepcję, zaś szczegóły określa dokumentacja projektowa dostępna w biurze dewelopera. Wszystkie wizualizacje budynków/obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka budynków/obiektów oraz otoczenia może różnić się od budynków/obiektów prezentowanych na wizualizacjach.
Szanowni Państwo,
W sytuacji zaostrzonych procedur bezpieczeństwa w naszym kraju, w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych Pracowników bezwzględnie prosimy o zawieszenie osobistych wizyt w naszych biurach, na terenie budów oraz we współpracujących kancelariach notarialnych osoby, które:
• w ciągu ostatnich 14 dni powróciły zza granicy
• osoby chore lub mające kontakt z osobami zarażonymi, przebywającymi na kwarantannie
• osoby mające jakiekolwiek wątpliwości względem swojego stanu zdrowia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo

Bardzo prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wyrozumiałość względem wprowadzonych przez nas restrykcji.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
×
×
WordPress Popup