Opis inwestycji

Inwestycja realizowana będzie w II etapach i będzie obejmować 6 trzypiętrowych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Pod dwoma budynkami znajdować się będzie podziemna hala garażowa z 42 stanowiskami.

Budynki w niskiej zabudowie zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych oraz niskiej zabudowy, co sprawia, że mieszkańcy mogą poczuć się swobodnie i komfortowo.
Osiedle położone w atrakcyjnej części miasta, dobrze skomunikowanej z pozostałymi dzielnicami

Wybierz mieszkanie

Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 68,67 3P+K wolne
2 parter 53,69 2P+K sprzedane
3 parter 43,67 1P+1A sprzedane
4 I piętro 68,39 3P+K sprzedane
5 I piętro 53,56 2P+K sprzedane
6 I piętro 56,47 2P+1A sprzedane
7 II pietro 68,10 3P+K sprzedane
8 II pietro 53,28 2P+K sprzedane
9 II pietro 56,20 2P+1A sprzedane
10 III piętro 67,80 3P+K sprzedane
11 III piętro 53,15 2P+K sprzedane
12 III piętro 56,07 2P+1A sprzedane
13 parter 66,78 3P+K wolne
14 parter 54,63 2P+1A sprzedane
15 parter 52,29 2P+K sprzedane
16 parter 43,66 1P+1A sprzedane
17 I piętro 66,65 3P+K wolne
18 I piętro 54,47 2P+1A sprzedane
19 I piętro 52,08 2P+K sprzedane
20 I piętro 56,65 2P+1A sprzedane
21 II piętro 66,41 3P+K sprzedane
22 II piętro 54,17 2P+1A sprzedane
23 II piętro 51,86 2P+K sprzedane
24 II piętro 56,38 2P+1A sprzedane
25 III piętro 66,14 3P+K wolne
26 III piętro 54,01 2P+1A sprzedane
27 III piętro 51,65 2P+K sprzedane
28 III piętro 56,25 2P+1A sprzedane
29 parter 62,41 3P+K sprzedane
30 parter 40,93 1P+1A sprzedane
31 parter 43,66 1P+1A sprzedane
32 I piętro 62,28 3P+K sprzedane
33 I piętro 40,93 1P+1A sprzedane
34 I piętro 56,47 2P+1A sprzedane
35 II piętro 61,88 3P+K sprzedane
36 II piętro 40,62 1P+1A sprzedane
37 II piętro 56,20 2P+1A sprzedane
38 III piętro 61,74 3P+K sprzedane
39 III piętro 40,48 1P+1A sprzedane
40 III piętro 56,07 2P+1A sprzedane
41 parter 43,66 1P+1A sprzedane
42 parter 53,69 2P+K rezerwacja
43 parter 68,67 3P+K wolne
44 I piętro 56,47 2P+1A sprzedane
45 I piętro 53,56 2P+K sprzedane
46 I piętro 68,40 3P+K sprzedane
47 II piętro 56,20 2P+1A sprzedane
48 II piętro 53,28 2P+K sprzedane
49 II piętro 68,10 3P+K sprzedane
50 III piętro 56,07 2P+1A sprzedane
51 III piętro 53,15 2P+K sprzedane
52 III piętro 67,80 3P+K sprzedane
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 68,67 3P+K sprzedane
2 parter 53,69 2P+K sprzedane
3 parter 43,67 1P+1A sprzedane
4 I piętro 68,39 3P+K sprzedane
5 I piętro 53,56 2P+K sprzedane
6 I piętro 56,47 2P+1A sprzedane
7 II piętro 68,10 3P+K sprzedane
8 II piętro 53,28 2P+K sprzedane
9 II piętro 56,20 2P+1A sprzedane
10 III piętro 67,80 3P+K sprzedane
11 III piętro 53,15 2P+K sprzedane
12 III piętro 56,07 2P+1A sprzedane
13 parter 66,78 3P+K wolne
14 parter 54,63 2P+1A sprzedane
15 parter 52,29 2P+K wolne
16 parter 43,66 1P+1A sprzedane
17 I piętro 66,65 3P+K wolne
18 I piętro 54,47 2P+1A sprzedane
19 I piętro 52,08 2P+K sprzedane
20 I piętro 56,65 2P+1A sprzedane
21 II piętro 66,41 3P+K sprzedane
22 II piętro 54,17 2P+1A sprzedane
23 II piętro 51,86 2P+K sprzedane
24 II piętro 56,38 2P+1A sprzedane
25 III piętro 66,14 3P+K wolne
26 III piętro 54,01 2P+1A sprzedane
27 III piętro 51,65 2P+1K sprzedane
28 III piętro 56,25 2P+1A sprzedane
29 parter 62,41 3P+K sprzedane
30 parter 40,93 1P+1A sprzedane
31 parter 43,66 1P+1A sprzedane
32 I piętro 62,28 3P+K sprzedane
33 I piętro 40,93 1P+1A sprzedane
34 I piętro 56,47 2P+1A sprzedane
35 II piętro 61,88 3P+K sprzedane
36 II piętro 40,62 1P+1A sprzedane
37 II piętro 56,20 2P+1A sprzedane
38 III piętro 61,74 3P+K sprzedane
39 III piętro 40,48 1P+1A sprzedane
40 III piętro 56,07 2P+1A sprzedane
41 parter 43,66 1P+1A sprzedane
42 parter 53,69 2P+K sprzedane
43 parter 68,67 3P+K sprzedane
44 I piętro 56,47 2P+1A sprzedane
45 I piętro 53,56 2P+K sprzedane
46 I piętro 68,40 3P+K wolne
47 II piętro 56,20 2P+1A sprzedane
48 II piętro 53,28 2P+K sprzedane
49 II piętro 68,10 3P+K sprzedane
50 III piętro 56,07 2P+1A sprzedane
51 III piętro 53,15 2P+K sprzedane
52 III piętro 67,80 3P+K sprzedane
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 68,68 3P+1A sprzedane
2 parter 53,98 2P+K sprzedane
3 parter 43,65 1P+1A sprzedane
4 I piętro 68,52 3P+1A sprzedane
5 I piętro 53,77 2P+K sprzedane
6 I piętro 56,90 2P+1A sprzedane
7 II piętro 68,22 3P+1A sprzedane
8 II piętro 53,55 2P+K sprzedane
9 II piętro 56,63 2P+1A sprzedane
10 III piętro 68,06 3P+1A sprzedane
11 III piętro 53,34 2P+K sprzedane
12 III piętro 56,50 2P+1A sprzedane
13 parter 39,57 1P+1A sprzedane
14 parter 67,44 3P+K sprzedane
15 parter 53,98 2P+K sprzedane
16 parter 54,78 2P+1A sprzedane
17 I piętro 56,86 2P+1A sprzedane
18 I piętro 67,25 3P+K sprzedane
19 I piętro 53,77 2P+K sprzedane
20 I piętro 54,62 2P+1A sprzedane
21 II piętro 56,60 2P+1A sprzedane
22 II piętro 66,90 3P+K sprzedane
23 II piętro 53,55 2P+K sprzedane
24 II piętro 54,32 2P+1A sprzedane
25 III piętro 56,47 2P+1A sprzedane
26 III piętro 66,69 3P+K sprzedane
27 III piętro 53,34 2P+K sprzedane
28 III piętro 54,16 2P+1A sprzedane
29 parter 56,45 2P+1A sprzedane
30 parter 41 1P+1A sprzedane
31 parter 57,03 2P+1A sprzedane
32 I piętro 68,62 3P+K sprzedane
33 I piętro 41 1P+1A sprzedane
34 I piętro 56,9 2P+1A sprzedane
35 II piętro 68,35 3P+K sprzedane
36 II piętro 40,72 1P+1A sprzedane
37 II piętro 56,63 2P+1A sprzedane
38 III piętro 68,07 3P+K sprzedane
39 III piętro 40,59 1P+1A sprzedane
40 III piętro 56,5 2P+1A sprzedane
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 55,88 2P+1A sprzedane
2 parter 62,34 3P+K sprzedane
3 parter 53,73 2P+K sprzedane
4 I piętro 68,82 3P+1A sprzedane
5 I piętro 62,20 3P+K sprzedane
6 I piętro 53,41 2P+K sprzedane
7 II piętro 68,68 3P+1A sprzedane
8 II piętro 61,94 3P+K sprzedane
9 II piętro 53,13 2P+K sprzedane
10 III piętro 68,55 3P+1A sprzedane
11 III piętro 61,81 3p+K sprzedane
12 III piętro 53,00 2P+K sprzedane
13 parter 55,15 2P+1A sprzedane
14 parter 50,61 2P+K sprzedane
15 parter 40,43 1P+1A sprzedane
16 parter 55,27 2P+1A sprzedane
17 I piętro 67,33 3P+K wolne
18 I piętro 50,40 2P+K sprzedane
19 I piętro 40,29 1P+1A sprzedane
20 I piętro 55,15 2P+1A sprzedane
21 II pietro 67,02 3P+K sprzedane
22 II pietro 50,18 2P+K sprzedane
23 II pietro 40,00 1P+1A sprzedane
24 II pietro 54,88 2P+1A sprzedane
25 III piętro 66,81 3P+K wolne
26 III piętro 49,97 2P+K sprzedane
27 III piętro 39,86 1P+1A sprzedane
28 III piętro 54,74 2P+1A sprzedane
29 parter 67,11 3P+K sprzedane
30 parter 62,89 3P+K sprzedane
31 parter 53,88 2P+K sprzedane
32 I piętro 66,94 3P+K wolne
33 I piętro 75,28 4P+K sprzedane
34 I piętro 53,58 2P+K wolne
35 II piętro 66,59 3P+K sprzedane
36 II piętro 74,77 4P+K sprzedane
37 II piętro 53,28 2P+K sprzedane
38 III piętro 66,40 3P+K sprzedane
39 III piętro 74,77 4P+K sprzedane
40 III piętro 53,15 2P+K sprzedane
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 55,75 2P+1A sprzedane
2 parter 53,79 2P+K sprzedane
3 parter 62,55 3P+K sprzedane
4 I piętro 68,68 3P+1A sprzedane
5 I piętro 53,52 2P+K sprzedane
6 I piętro 62,42 3P+K sprzedane
7 II piętro 68,38 3P+1A sprzedane
8 II piętro 53,25 2P+K sprzedane
9 II piętro 62,01 3P+K sprzedane
10 III piętro 68,22 3P+1A sprzedane
11 III piętro 53,12 2P+K sprzedane
12 III piętro 61,87 3P+K sprzedane
13 parter 62,55 3P+K sprzedane
14 parter 53,79 2P+K sprzedane
15 parter 53,98 2P+K sprzedane
16 parter 55,06 2P+1A sprzedane
17 I piętro 62,42 3P+K sprzedane
18 I piętro 53,52 2P+K sprzedane
19 I piętro 53,77 2P+K sprzedane
20 I piętro 67,26 3P+K sprzedane
21 II piętro 62,01 3P+K sprzedane
22 II piętro 53,25 2P+K sprzedane
23 II piętro 53,55 2P+K sprzedane
24 II piętro 66,94 3P+K sprzedane
25 III piętro 61,87 3P+K sprzedane
26 III piętro 53,12 2P+K sprzedane
27 III piętro 53,34 2P+K sprzedane
28 III piętro 66,72 3P+K sprzedane
29 parter 55,06 2P+1A sprzedane
30 parter 53,79 2P+K sprzedane
31 parter 75,61 4P+K sprzedane
32 I piętro 67,26 3P+K sprzedane
33 I piętro 53,52 2P+K sprzedane
34 I piętro 75,47 4P+K sprzedane
35 II piętro 66,94 3P+K sprzedane
36 II piętro 53,25 2P+K sprzedane
37 II piętro 75,07 4P+K sprzedane
38 III piętro 66,72 3P+K sprzedane
39 III piętro 53,12 2P+K sprzedane
40 III piętro 74,83 4P+K sprzedane
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 55,91 2P+1A sprzedane
2 parter 62,37 3P+K sprzedane
3 parter 40,42 1P+1A sprzedane
4 I piętro 68,44 3P+K sprzedane
5 I piętro 62,20 3P+K sprzedane
6 I piętro 40,28 1P+1A sprzedane
7 II piętro 68,15 3P+K sprzedane
8 II piętro 61,94 3P+K sprzedane
9 II piętro 39,86 1P+1A sprzedane
10 III piętro 67,81 3P+K sprzedane
11 III piętro 61,81 3P+K sprzedane
12 III piętro 39,72 1P+1A sprzedane
13 parter 54,70 2P+1A sprzedane
14 parter 52,29 2P+1K sprzedane
15 parter 54,95 2P+1A sprzedane
16 parter 66,43 3P+K sprzedane
17 I piętro 67,34 3P+K sprzedane
18 I piętro 52,08 2P+K sprzedane
19 I piętro 54,74 2P+1A sprzedane
20 I piętro 66,30 3P+K sprzedane
21 II piętro 67,06 3P+K sprzedane
22 II piętro 51,86 2P+K sprzedane
23 II piętro 54,33 2P+1A sprzedane
24 II piętro 66,04 3P+K sprzedane
25 III piętro 66,93 3P+K sprzedane
26 III piętro 51,65 2P+K sprzedane
27 III piętro 54,17 2P+1A sprzedane
28 III piętro 65,90 3P+K sprzedane
29 parter 43,42 1P+1A sprzedane
30 parter 53,82 2P+K sprzedane
31 parter 75,40 4P+K sprzedane
32 I piętro 56,41 2P+1A sprzedane
33 I piętro 53,69 2P+K sprzedane
34 I piętro 75,14 4P+K sprzedane
35 II piętro 56,01 2P+1A sprzedane
36 II piętro 53,25 2P+K wolne
37 II piętro 75,00 4P+K sprzedane
38 III piętro 56,01 2P+1A sprzedane
39 III piętro 53,12 2P+K sprzedane
40 III piętro 74,86 4P+K sprzedane
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. Do. K.
1 par. 68,67 3P+K wol.
2 par. 53,69 2P+K sprz.
3 par. 43,67 1P+1A sprz.
4 I p 68,39 3P+K sprz.
5 I p 53,56 2P+K sprz.
6 I p 56,47 2P+1A sprz.
7 II p 68,10 3P+K sprz.
8 II p 53,28 2P+K sprz.
9 II p 56,20 2P+1A sprz.
10 III p 67,80 3P+K sprz.
11 III p 53,15 2P+K sprz.
12 III p 56,07 2P+1A sprz.
13 par. 66,78 3P+K wol.
14 par. 54,63 2P+1A sprz.
15 par. 52,29 2P+K sprz.
16 par. 43,66 1P+1A sprz.
17 I p 66,65 3P+K wol.
18 I p 54,47 2P+1A sprz.
19 I p 52,08 2P+K sprz.
20 I p 56,65 2P+1A sprz.
21 II p 66,41 3P+K sprz.
22 II p 54,17 2P+1A sprz.
23 II p 51,86 2P+K sprz.
24 II p 56,38 2P+1A sprz.
25 III p 66,14 3P+K wol.
26 III p 54,01 2P+1A sprz.
27 III p 51,65 2P+K sprz.
28 III p 56,25 2P+1A sprz.
29 par. 62,41 3P+K sprz.
30 par. 40,93 1P+1A sprz.
31 par. 43,66 1P+1A sprz.
32 I p 62,28 3P+K sprz.
33 I p 40,93 1P+1A sprz.
34 I p 56,47 2P+1A sprz.
35 II p 61,88 3P+K sprz.
36 II p 40,62 1P+1A sprz.
37 II p 56,20 2P+1A sprz.
38 III p 61,74 3P+K sprz.
39 III p 40,48 1P+1A sprz.
40 III p 56,07 2P+1A sprz.
41 par. 43,66 1P+1A sprz.
42 par. 53,69 2P+K rez.
43 par. 68,67 3P+K wol.
44 I p 56,47 2P+1A sprz.
45 I p 53,56 2P+K sprz.
46 I p 68,40 3P+K sprz.
47 II p 56,20 2P+1A sprz.
48 II p 53,28 2P+K sprz.
49 II p 68,10 3P+K sprz.
50 III p 56,07 2P+1A sprz.
51 III p 53,15 2P+K sprz.
52 III p 67,80 3P+K sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. Do. K.
1 par. 68,67 3P+K sprz.
2 par. 53,69 2P+K sprz.
3 par. 43,67 1P+1A sprz.
4 I p 68,39 3P+K sprz.
5 I p 53,56 2P+K sprz.
6 I p 56,47 2P+1A sprz.
7 II p 68,10 3P+K sprz.
8 II p 53,28 2P+K sprz.
9 II p 56,20 2P+1A sprz.
10 III p 67,80 3P+K sprz.
11 III p 53,15 2P+K sprz.
12 III p 56,07 2P+1A sprz.
13 par. 66,78 3P+K wol.
14 par. 54,63 2P+1A sprz.
15 par. 52,29 2P+K wol.
16 par. 43,66 1P+1A sprz.
17 I p 66,65 3P+K wol.
18 I p 54,47 2P+1A sprz.
19 I p 52,08 2P+K sprz.
20 I p 56,65 2P+1A sprz.
21 II p 66,41 3P+K sprz.
22 II p 54,17 2P+1A sprz.
23 II p 51,86 2P+K sprz.
24 II p 56,38 2P+1A sprz.
25 III p 66,14 3P+K wol.
26 III p 54,01 2P+1A sprz.
27 III p 51,65 2P+1K sprz.
28 III p 56,25 2P+1A sprz.
29 par. 62,41 3P+K sprz.
30 par. 40,93 1P+1A sprz.
31 par. 43,66 1P+1A sprz.
32 I p 62,28 3P+K sprz.
33 I p 40,93 1P+1A sprz.
34 I p 56,47 2P+1A sprz.
35 II p 61,88 3P+K sprz.
36 II p 40,62 1P+1A sprz.
37 II p 56,20 2P+1A sprz.
38 III p 61,74 3P+K sprz.
39 III p 40,48 1P+1A sprz.
40 III p 56,07 2P+1A sprz.
41 par. 43,66 1P+1A sprz.
42 par. 53,69 2P+K sprz.
43 par. 68,67 3P+K sprz.
44 I p 56,47 2P+1A sprz.
45 I p 53,56 2P+K sprz.
46 I p 68,40 3P+K wol
47 II p 56,20 2P+1A sprz.
48 II p 53,28 2P+K sprz.
49 II p 68,10 3P+K sprz.
50 III p 56,07 2P+1A sprz.
51 III p 53,15 2P+K sprz.
52 III p 67,80 3P+K sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 68,68 3P+1A sprz.
2 par. 53,98 2P+K sprz.
3 par. 43,65 1P+1A sprz.
4 I p 68,52 3P+1A sprz.
5 I p 53,77 2P+K sprz.
6 I p 56,90 2P+1A sprz.
7 II p 68,22 3P+1A sprz.
8 II p 53,55 2P+K sprz.
9 II p 56,63 2P+1A sprz.
10 III p 68,06 3P+1A sprz.
11 III p 53,34 2P+K sprz.
12 III p 56,50 2P+1A sprz.
13 par. 39,57 1P+1A sprz.
14 par. 67,44 3P+K sprz.
15 par. 53,98 2P+K sprz.
16 par. 54,78 2P+1A sprz.
17 I p 56,86 2P+1A sprz.
18 I p 67,25 3P+K sprz.
19 I p 53,77 2P+K sprz.
20 I p 54,62 2P+1A sprz.
21 II p 56,60 2P+1A sprz.
22 II p 66,90 3P+K sprz.
23 II p 53,55 2P+K sprz.
24 II p 54,32 2P+1A sprz.
25 III p 56,47 2P+1A sprz.
26 III p 66,69 3P+K sprz.
27 III p 53,34 2P+K sprz.
28 III p 54,16 2P+1A sprz.
29 par. 56,45 2P+1A sprz.
30 par. 41 1P+1A sprz.
31 par. 57,03 2P+1A sprz.
32 I p 68,62 3P+K sprz.
33 I p 41 1P+1A sprz.
34 I p 56,9 2P+1A sprz.
35 II p 68,35 3P+K sprz.
36 II p 40,72 1P+1A sprz.
37 II p 56,63 2P+1A sprz.
38 III p 68,07 3P+K sprz.
39 III p 40,59 1P+1A sprz.
40 III p 56,5 2P+1A sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 55,88 2P+1A sprz.
2 par. 62,34 3P+K sprz.
3 par. 53,73 2P+K sprz.
4 I p. 68,82 3P+1A sprz.
5 I p. 62,20 3P+K sprz.
6 I p. 53,41 2P+K sprz.
7 II p 68,68 3P+1A sprz.
8 II p 61,94 3P+K sprz.
9 II p 53,13 2P+K sprz.
10 III p 68,55 3P+1A sprz.
11 III p 61,81 3p+K sprz.
12 III p 53,00 2P+K sprz.
13 par. 55,15 2P+1A sprz.
14 par. 50,61 2P+K sprz.
15 par. 40,43 1P+1A sprz.
16 par. 55,27 2P+1A sprz.
17 I p. 67,33 3P+K wol.
18 I p. 50,40 2P+K sprz.
19 I p. 40,29 1P+1A sprz.
20 I p. 55,15 2P+1A sprz.
21 II p 67,02 3P+K sprz.
22 II p 50,18 2P+K sprz.
23 II p 40,00 1P+1A sprz.
24 II p 54,88 2P+1A sprz.
25 III p 66,81 3P+K wol.
26 III p 49,97 2P+K sprz.
27 III p 39,86 1P+1A sprz.
28 III p 54,74 2P+1A sprz.
29 par. 67,11 3P+K sprz.
30 par. 62,89 3P+K sprz.
31 par. 53,88 2P+K sprz.
32 I p. 66,94 3P+K wol.
33 I p. 75,28 4P+K sprz.
34 I p. 53,58 2P+K wol.
35 II p 66,59 3P+K sprz.
36 II p 74,77 4P+K sprz.
37 II p 53,28 2P+K sprz.
38 III p 66,40 3P+K sprz.
39 III p 74,77 4P+K sprz.
40 III p 53,15 2P+K sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 55,75 2P+1A sprz.
2 par. 53,79 2P+K sprz.
3 par. 62,55 3P+K sprz.
4 I p 68,68 3P+1A sprz.
5 I p 53,52 2P+K sprz.
6 I p 62,42 3P+K sprz.
7 II p 68,38 3P+1A sprz.
8 II p 53,25 2P+K sprz.
9 II p 62,01 3P+K sprz.
10 III p 68,22 3P+1A sprz.
11 III p 53,12 2P+K sprz.
12 III p 61,87 3P+K sprz.
13 par. 62,55 3P+K sprz.
14 par. 53,79 2P+K sprz.
15 par. 53,98 2P+K sprz.
16 par. 55,06 2P+1A sprz.
17 I p 62,42 3P+K sprz.
18 I p 53,52 2P+K sprz.
19 I p 53,77 2P+K sprz.
20 I p 67,26 3P+K sprz.
21 II p 62,01 3P+K sprz.
22 II p 53,25 2P+K sprz.
23 II p 53,55 2P+K sprz.
24 II p 66,94 3P+K sprz.
25 III p 61,87 3P+K sprz.
26 III p 53,12 2P+K sprz.
27 III p 53,34 2P+K sprz.
28 III p 66,72 3P+K sprz.
29 par. 55,06 2P+1A sprz.
30 par. 53,79 2P+K sprz.
31 par. 75,61 4P+K sprz.
32 I p 67,26 3P+K sprz.
33 I p 53,52 2P+K sprz.
34 I p 75,47 4P+K sprz.
35 II p 66,94 3P+K sprz.
36 II p 53,25 2P+K sprz.
37 II p 75,07 4P+K sprz.
38 III p 66,72 3P+K sprz.
39 III p 53,12 2P+K sprz.
40 III p 74,83 4P+K sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 55,91 2P+1A sprz.
2 par. 62,37 3P+K sprz.
3 par. 40,42 1P+1A sprz.
4 I p 68,44 3P+K sprz.
5 I p 62,20 3P+K sprz.
6 I p 40,28 1P+1A sprz.
7 II p 68,15 3P+K sprz.
8 II p 61,94 3P+K sprz.
9 II p 39,86 1P+1A sprz.
10 III p 67,81 3P+K sprz.
11 III p 61,81 3P+K sprz.
12 III p 39,72 1P+1A sprz.
13 par. 54,70 2P+1A sprz.
14 par. 52,29 2P+1K sprz.
15 par. 54,95 2P+1A sprz.
16 par. 66,43 3P+K sprz.
17 I p 67,34 3P+K sprz.
18 I p 52,08 2P+K sprz.
19 I p 54,74 2P+1A sprz.
20 I p 66,30 3P+K sprz.
21 II p 67,06 3P+K sprz.
22 II p 51,86 2P+K sprz.
23 II p 54,33 2P+1A sprz.
24 II p 66,04 3P+K sprz.
25 III p 66,93 3P+K sprz.
26 III p 51,65 2P+K sprz.
27 III p 54,17 2P+1A sprz.
28 III p 65,90 3P+K sprz.
29 par. 43,42 1P+1A sprz.
30 par. 53,82 2P+K sprz.
31 par. 75,40 4P+K sprz.
32 I p 56,41 2P+1A sprz.
33 I p 53,69 2P+K sprz.
34 I p 75,14 4P+K sprz.
35 II p 56,01 2P+1A sprz.
36 II p 53,25 2P+K wol.
37 II p 75,00 4P+K sprz.
38 III p 56,01 2P+1A sprz.
39 III p 53,12 2P+K sprz.
40 III p 74,86 4P+K sprz.

Lokalizacja

Osiedle Mieszkaniowe zlokalizowane jest przy ul. Łęczycka w Elblągu
 

Galeria

Biuro sprzedaży

Skontaktuj się z nami


ul. Bema 5A
Elbląg


Tel. 693-328-416

deweloper@ekobud.ostroda.pl


Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 07:00 - 16:00

Wyślij wiadomość

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przygotowania oferty przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Informujemy, że nadsyłając do nas korespondencję w wersji elektronicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i w zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych stajemy się ich Administratorem: P.B.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Każdemu nadsyłającemu korespondencję przysługuje prawo do: informacji o zakresie wykorzystania i statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, przetwarzania swoich danych przez Administratora, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz usunięcia tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania. Oświadczamy, że przetwarzanie danych odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji. Państwa dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia korespondencji. W sytuacji przystąpienia do dalszych negocjacji dane będą chronione wg kolejnych instrukcji.

Informujemy jednocześnie, że osoby prowadzące korespondencję z domeny „ekobud.ostroda.pl” i „pboekobud.pl.” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.


Przedstawione wizualizacje stanowią wstępną poglądową koncepcję, zaś szczegóły określa dokumentacja projektowa dostępna w biurze dewelopera. Wszystkie wizualizacje budynków/obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka budynków/obiektów oraz otoczenia może różnić się od budynków/obiektów prezentowanych na wizualizacjach.