Opis inwestycji

Nowo powstający kompleks 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie byłej jednostki zwanej potocznie "Czerwone Koszary". Budynki będą pięciopiętrowe, wyposażone w windy, oraz z możliwością zakupu miejsca postojowego w hali garażowej. Idealne miejsce do spokojnego zamieszkania. Blisko centrum.
Lokale mieszkalne o powierzchni od 40 m2 do 65 m2.

Wybierz mieszkanie

Nr mieszkaniaKondygnacjaPowierzchnia w m2Liczba pokoiDostępnośćKarta
1parter46,281A+1Pwolne
2parter40,911A+1Pwolne
3parter62,583P+Kwolne
4I piętro59,272P+1Awolne
5I piętro40,911P+1Awolne
6I piętro62,583P+Kwolne
7II piętro59,272P+1Asprzedane
8II piętro40,911P+1Awolne
9II piętro62,583P+Kwolne
10III piętro59,272P+1Awolne
11III piętro40,911P+1Awolne
12III piętro62,583P+Kwolne
13IV piętro59,272P+1Awolne
14IV piętro40,911P+1Awolne
15IV piętro62,583P+Kwolne
16parter46,281P+1Awolne
17parter48,202P+Kwolne
18parter41,171P+1Awolne
19parter66,833P+Kwolne
20I piętro59,272P+1Awolne
21I piętro48,202P+Kwolne
22I piętro41,171P+1Asprzedane
23I piętro66,833P+Kwolne
24II piętro59,272P+1Awolne
25II piętro48,202P+Ksprzedane
26II piętro41,171P+1Awolne
27II piętro66,833P+Kwolne
28III piętro59,272P+1Asprzedane
29III piętro48,202P+Ksprzedane
30III piętro41,171P+1Awolne
31III piętro66,833P+Kwolne
32IV piętro59,272P+1Awolne
33IV piętro48,202P+Kwolne
34IV piętro41,171P+1Awolne
35IV piętro66,833P+Kwolne
Nr mieszkaniaKondygnacjaPowierzchnia w m2Liczba pokoiDostępnośćKarta
1parter46,281P+1Awolne
2parter40,911P+1Awolne
3parter62,423P+Kwolne
4I piętro59,272P+1Asprzedane
5I piętro40,911P+1Awolne
6I piętro62,423P+Kwolne
7II piętro59,272P+1Asprzedane
8II piętro40,911P+1Awolne
9II piętro62,423P+Kwolne
10III piętro59,272P+1Asprzedane
11III piętro40,911P+1Awolne
12III piętro62,423P+Kwolne
13IV piętro59,272P+1Awolne
14IV piętro40,911P+1Awolne
15IV piętro62,423P+Kwolne
16V piętro59,272P+1Awolne
17V piętro40,911P+1Awolne
18V piętro62,423P+Kwolne
19parter50,502P+Kwolne
20parter40,911P+1Awolne
21parter62,543P+Kwolne
22parter43,371P+1Awolne
23I piętro63,312P+1Awolne
24I piętro50,502P+Ksprzedane
25I piętro40,911P+1Awolne
26I piętro62,543P+Kwolne
27II piętro63,312P+1Awolne
28II piętro50,502P+Kwolne
29II piętro40,911P+1Awolne
30II piętro62,543P+Kwolne
31III piętro63,312P+1Awolne
32III piętro50,502P+Kwolne
33III piętro40,911P+1Awolne
34III piętro62,543P+Kwolne
35IV piętro63,312P+1Awolne
36IV piętro50,502P+Ksprzedane
37IV piętro40,911P+1Awolne
38IV piętro62,543P+Kwolne
39V piętro64,372P+1Awolne
40V piętro50,502P+Kwolne
41V piętro40,911P+1Awolne
42V piętro63,313P+Kwolne
43parter56,522P+1Awolne
44parter53,922P+Kwolne
45parter46,281P+1Awolne
46I piętro56,522P+1Awolne
47I piętro53,922P+Kwolne
48I piętro59,092P+1Awolne
49II piętro56,522P+1Awolne
50II piętro53,922P+Kwolne
51II piętro59,092P+1Awolne
52III piętro56,522P+1Asprzedane
53III piętro53,922P+Kwolne
54III piętro59,092P+1Awolne
55IV piętro56,522P+1Awolne
56IV piętro53,922P+Kwolne
57IV piętro59,092P+1Awolne
58V piętro56,522P+1Awolne
59V piętro53,922P+Kwolne
60V piętro59,092P+1Awolne
Nr mieszkaniaKondygnacjaPowierzchnia w m2Liczba pokoiDostępnośćKarta
1parter46,281P+ 1Awolne
2parter53,922P+Kwolne
3parter53,132P+Kwolne
4I piętro59,092P+1Asprzedane
5I piętro53,922P+Kwolne
6I piętro53,132P+Kwolne
7II piętro59,092P+1Asprzedane
8II piętro53,922P+Kwolne
9II piętro53,132P+Ksprzedane
10III piętro59,092P+1Asprzedane
11III piętro53,922P+Ksprzedane
12III piętro53,132P+Kwolne
13IV piętro59,092P+1Asprzedane
14IV piętro53,922P+Kwolne
15IV piętro53,132P+Kwolne
16V piętro59,092P+1Awolne
17V piętro53,922P+Kwolne
18V piętro53,132P+Kwolne
19parter48,202P+Kwolne
20parter41,171P+1Awolne
21parter66,893P+Kwolne
22parter46,281P+1Awolne
23I piętro48,202P+Kwolne
24I piętro41,171P+1Awolne
25I piętro66,893P+Ksprzedane
26I piętro59,262P+1Awolne
27II piętro48,202P+Kwolne
28II piętro41,171P+1Awolne
29II piętro66,893P+Kwolne
30II piętro59,262P+1Awolne
31III piętro48,202P+Kwolne
32III piętro41,171P+1Awolne
33III piętro66,893P+Kwolne
34III piętro59,262P+1Awolne
35IV piętro48,202P+Kwolne
36IV piętro41,171P+1Awolne
37IV piętro66,893P+Kwolne
38IV piętro59,262P+1Awolne
39V piętro48,202P+Kwolne
40V piętro41,171P+1Awolne
41V piętro66,893P+Kwolne
42V piętro59,262P+1Awolne
Nr mieszkaniaKondygnacjaPowierzchnia w m2Liczba pokoiDostępnośćKarta
1parter45,351P+ 1Awolne
2parter53,922P+Kwolne
3parter53,132P+Kwolne
4I piętro58,152P+1Awolne
5I piętro53,922P+Kwolne
6I piętro53,132P+Ksprzedane
7II piętro58,152P+1Awolne
8II piętro53,922P+Kwolne
9II piętro53,132P+Ksprzedane
10III piętro58,152P+1Awolne
11III piętro53,922P+Kwolne
12III piętro53,132P+Kwolne
13IV piętro58,152P+1Awolne
14IV piętro53,922P+Kwolne
15IV piętro53,132P+Kwolne
16V piętro58,152P+1Awolne
17V piętro53,922P+Kwolne
18V piętro53,132P+Kwolne
19parter64,533P+Kwolne
20parter40,911P+1Awolne
21parter54,602P+1Awolne
22parter43,441P+1Awolne
23I piętro64,533P+Kwolne
24I piętro40,911P+1Awolne
25I piętro54,602P+1Asprzedane
26I piętro64,372P+1Awolne
27II piętro64,533P+Kwolne
28II piętro40,911P+1Awolne
29II piętro54,602P+1Asprzedane
30II piętro64,372P+1Awolne
31III piętro64,533P+Ksprzedane
32III piętro40,911P+1Awolne
33III piętro54,602P+1Asprzedane
34III piętro64,372P+1Awolne
35IV piętro64,533P+Ksprzedane
36IV piętro40,911P+1Awolne
37IV piętro54,602P+1Asprzedane
38IV piętro64,372P+1Awolne
39V piętro64,533P+Kwolne
40V piętro40,911P+1Awolne
41V piętro54,602P+1Asprzedane
42V piętro64,372P+1Awolne
Nr m.Ko.Pow. w m2L. pok.D.K.
1par.46,281A+1Pwol.
2par.40,911A+1Pwol.
3par.62,583P+Kwol.
4I p59,272P+1Awol.
5I p40,911P+1Awol.
6I p62,583P+Kwol.
7II p59,272P+1Asprz.
8II p40,911P+1Awol.
9II p62,583P+Kwol.
10III p59,272P+1Awol.
11III p40,911P+1Awol.
12III p62,583P+Kwol.
13IV p59,272P+1Awol.
14IV p40,911P+1Awol.
15IV p62,583P+Kwol.
16par.46,281P+1Awol.
17par.48,202P+Kwol.
18par.41,171P+1Awol.
19par.66,833P+Kwol.
20I p59,272P+1Awol.
21I p48,202P+Kwol.
22I p41,171P+1Asprz.
23I p66,833P+Kwol.
24II p59,272P+1Awol.
25II p48,202P+Ksprz.
26II p41,171P+1Awol.
27II p66,833P+Kwol.
28III p59,272P+1Asprz.
29III p48,202P+Ksprz.
30III p41,171P+1Awol.
31III p66,833P+Kwol.
32IV p59,272P+1Awol.
33IV p48,202P+Kwol.
34IV p41,171P+1Awol.
35IV p66,833P+Kwol.
Nr m.Ko.Pow. w m2L. pok.D.K.
1par.46,281P+1Awol.
2par.40,911P+1Awol.
3par.62,423P+Kwol.
4I p59,272P+1Asprz.
5I p40,911P+1Awol.
6I p62,423P+Kwol.
7II p59,272P+1Asprz.
8II p40,911P+1Awol.
9II p62,423P+Kwol.
10III p59,272P+1Asprz.
11III p40,911P+1Awol.
12III p62,423P+Kwol.
13IV p59,272P+1Awol.
14IV p40,911P+1Awol.
15IV p62,423P+Kwol.
16V p59,272P+1Awol.
17V p40,911P+1Awol.
18V p62,423P+Kwol.
19par.50,502P+Kwol.
20par.40,911P+1Awol.
21par.62,543P+Kwol.
22par.43,371P+1Awol.
23I p63,312P+1Awol.
24I p50,502P+Ksprz.
25I p40,911P+1Awol.
26I p62,543P+Kwol.
27II p63,312P+1Awol.
28II p50,502P+Kwol.
29II p40,911P+1Awol.
30II p62,543P+Kwol.
31III p63,312P+1Awol.
32III p50,502P+Kwol.
33III p40,911P+1Awol.
34III p62,543P+Kwol.
35IV p63,312P+1Awol.
36IV p50,502P+Ksprz.
37IV p40,911P+1Awol.
38IV p62,543P+Kwol.
39V p64,372P+1Awol.
40V p50,502P+Kwol.
41V p40,911P+1Awol.
42V p63,313P+Kwol.
43par.56,522P+1Awol.
44par.53,922P+Kwol.
45par.46,281P+1Awol.
46I p56,522P+1Awol.
47I p53,922P+Kwol.
48I p59,092P+1Awol.
49II p56,522P+1Awol.
50II p53,922P+Kwol.
51II p59,092P+1Awol.
52III p56,522P+1Asprz.
53III p53,922P+Kwol.
54III p59,092P+1Awol.
55IV p56,522P+1Awol.
56IV p53,922P+Kwol.
57IV p59,092P+1Awol.
58V p56,522P+1Awol.
59V p53,922P+Kwol.
60V p59,092P+1Awol.
Nr m.Ko.Pow. w m2L. pok.D.K.
1par.46,281P+ 1Awol.
2par.53,922P+Kwol.
3par.53,132P+Kwol.
4I p59,092P+1Asprz.
5I p53,922P+Kwol.
6I p53,132P+Kwol.
7II p59,092P+1Asprz.
8II p53,922P+Kwol.
9II p53,132P+Ksprz.
10III p59,092P+1Asprz.
11III p53,922P+Ksprz.
12III p53,132P+Kwol.
13IV p59,092P+1Asprzedane
14IV p53,922P+Kwol.
15IV p53,132P+Kwol.
16V p59,092P+1Awol.
17V p53,922P+Kwol.
18V p53,132P+Kwol.
19par.48,202P+Kwol.
20par.41,171P+1Awol.
21par.66,893P+Kwol.
22par.46,281P+1Awol.
23I p48,202P+Kwol.
24I p41,171P+1Awol.
25I p66,893P+Ksprz.
26I p59,262P+1Awol.
27II p48,202P+Kwol.
28II p41,171P+1Awol.
29II p66,893P+Kwol.
30II p59,262P+1Awol.
31III p48,202P+Kwol.
32III p41,171P+1Awol.
33III p66,893P+Kwol.
34III p59,262P+1Awol.
35IV p48,202P+Kwol.
36IV p41,171P+1Awol.
37IV p66,893P+Kwol.
38IV p59,262P+1Awol.
39V p48,202P+Kwol.
40V p41,171P+1Awol.
41V p66,893P+Kwol.
42V p59,262P+1Awol.
Nr m.Ko.Pow. w m2L. pok.D.K.
1par.45,351P+ 1Awol.
2par.53,922P+Kwol.
3par.53,132P+Kwol.
4I p58,152P+1Awol.
5I p53,922P+Kwol.
6I p53,132P+Ksprz.
7II p58,152P+1Awol.
8II p53,922P+Kwol.
9II p53,132P+Ksprz.
10III p58,152P+1Awol.
11III p53,922P+Kwol.
12III p53,132P+Kwol.
13IV p58,152P+1Awol.
14IV p53,922P+Kwol.
15IV p53,132P+Kwol.
16V p58,152P+1Awol.
17V p53,922P+Kwol.
18V p53,132P+Kwol.
19par.64,533P+Kwol.
20par.40,911P+1Awol.
21par.54,602P+1Awol.
22par.43,441P+1Awol.
23I p64,533P+Kwol.
24I p40,911P+1Awol.
25I p54,602P+1Asprz.
26I p64,372P+1Awol.
27II p64,533P+Kwol.
28II p40,911P+1Awol.
29II p54,602P+1Asprz.
30II p64,372P+1Awol.
31III p64,533P+Ksprz.
32III p40,911P+1Awol.
33III p54,602P+1Asprz.
34III p64,372P+1Awol.
35IV p64,533P+Ksprz.
36IV p40,911P+1Awol.
37IV p54,602P+1Asprz.
38IV p64,372P+1Awol.
39V p64,533P+Kwol.
40V p40,911P+1Awol.
41V p54,602P+1Asprz.
42V p64,372P+1Awol.

Lokalizacja

"Nove Osiedle" zlokalizowane jest przy ul. Grunwadzkiej w Ostródzie
 

Galeria

Biuro sprzedaży

Skontaktuj się z nami


ul. Przemysłowa 8
14-100 Ostróda


Tel. 693-328-420

deweloper@ekobud.ostroda.pl

Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 12.00 - 16.00

Wyślij wiadomość

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przygotowania oferty przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Informujemy, że nadsyłając do nas korespondencję w wersji elektronicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i w zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych stajemy się ich Administratorem: P.B.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Każdemu nadsyłającemu korespondencję przysługuje prawo do: informacji o zakresie wykorzystania i statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, przetwarzania swoich danych przez Administratora, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz usunięcia tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania. Oświadczamy, że przetwarzanie danych odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji. Państwa dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia korespondencji. W sytuacji przystąpienia do dalszych negocjacji dane będą chronione wg kolejnych instrukcji.

Informujemy jednocześnie, że osoby prowadzące korespondencję z domeny „ekobud.ostroda.pl” i „pboekobud.pl.” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.


Przedstawione wizualizacje stanowią wstępną poglądową koncepcję, zaś szczegóły określa dokumentacja projektowa dostępna w biurze dewelopera. Wszystkie wizualizacje budynków/obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka budynków/obiektów oraz otoczenia może różnić się od budynków/obiektów prezentowanych na wizualizacjach.