Opis inwestycji

Nowo powstający kompleks 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie byłej jednostki zwanej potocznie "Czerwone Koszary". Budynki będą pięciopiętrowe, wyposażone w windy. Oferujemy zakup mieszkania wraz z miejscem postojowym w podziemnej hali garażowej. To idealne miejsce do spokojnego zamieszkania. Blisko centrum.
Nasz oferta obejmuje lokale mieszkalne o powierzchni od 40 m2 do 65 m2.

Wybierz mieszkanie

Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 46,28 1A+1P sprzedane
2 parter 40,91 1A+1P sprzedane
3 parter 62,58 3P+K wolne
4 I piętro 59,27 2P+1A sprzedane
5 I piętro 40,91 1P+1A sprzedane
6 I piętro 62,58 3P+K sprzedane
7 II piętro 59,27 2P+1A sprzedane
8 II piętro 40,91 1P+1A sprzedane
9 II piętro 62,58 3P+K sprzedane
10 III piętro 59,27 2P+1A sprzedane
11 III piętro 40,91 1P+1A sprzedane
12 III piętro 62,58 3P+K sprzedane
13 IV piętro 59,27 2P+1A sprzedane
14 IV piętro 40,91 1P+1A sprzedane
15 IV piętro 62,58 3P+K sprzedane
16 parter 46,28 1P+1A sprzedane
17 parter 48,20 2P+K sprzedane
18 parter 41,17 1P+1A sprzedane
19 parter 66,83 3P+K wolne
20 I piętro 59,27 2P+1A sprzedane
21 I piętro 48,20 2P+K sprzedane
22 I piętro 41,17 1P+1A sprzedane
23 I piętro 66,83 3P+K wolne
24 II piętro 59,27 2P+1A sprzedane
25 II piętro 48,20 2P+K sprzedane
26 II piętro 41,17 1P+1A sprzedane
27 II piętro 66,83 3P+K wolne
28 III piętro 59,27 2P+1A sprzedane
29 III piętro 48,20 2P+K sprzedane
30 III piętro 41,17 1P+1A sprzedane
31 III piętro 66,83 3P+K sprzedane
32 IV piętro 59,27 2P+1A sprzedane
33 IV piętro 48,20 2P+K sprzedane
34 IV piętro 41,17 1P+1A sprzedane
35 IV piętro 66,83 3P+K rezerwacja
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 46,28 1A+1P sprz.
2 par. 40,91 1A+1P sprz.
3 par. 62,58 3P+K wol.
4 I p 59,27 2P+1A sprz.
5 I p 40,91 1P+1A sprz.
6 I p 62,58 3P+K sprz.
7 II p 59,27 2P+1A sprz.
8 II p 40,91 1P+1A sprz.
9 II p 62,58 3P+K sprz.
10 III p 59,27 2P+1A sprz.
11 III p 40,91 1P+1A sprz.
12 III p 62,58 3P+K sprz.
13 IV p 59,27 2P+1A sprz.
14 IV p 40,91 1P+1A sprz.
15 IV p 62,58 3P+K sprz.
16 par. 46,28 1P+1A sprz.
17 par. 48,20 2P+K sprz.
18 par. 41,17 1P+1A sprz.
19 par. 66,83 3P+K wol.
20 I p 59,27 2P+1A sprz.
21 I p 48,20 2P+K sprz.
22 I p 41,17 1P+1A sprz.
23 I p 66,83 3P+K wol.
24 II p 59,27 2P+1A sprz.
25 II p 48,20 2P+K sprz.
26 II p 41,17 1P+1A sprz.
27 II p 66,83 3P+K wol.
28 III p 59,27 2P+1A sprz.
29 III p 48,20 2P+K sprz.
30 III p 41,17 1P+1A sprz.
31 III p 66,83 3P+K sprz.
32 IV p 59,27 2P+1A sprz.
33 IV p 48,20 2P+K sprz.
34 IV p 41,17 1P+1A sprz.
35 IV p 66,83 3P+K rez.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 46,28 1P+1A sprz.
2 par. 40,91 1P+1A sprz.
3 par. 62,42 3P+K sprz.
4 I p 59,27 2P+1A sprz.
5 I p 40,91 1P+1A sprz.
6 I p 62,42 3P+K sprz.
7 II p 59,27 2P+1A sprz.
8 II p 40,91 1P+1A sprz.
9 II p 62,42 3P+K sprz.
10 III p 59,27 2P+1A sprz.
11 III p 40,91 1P+1A sprz.
12 III p 62,42 3P+K sprz.
13 IV p 59,27 2P+1A sprz.
14 IV p 40,91 1P+1A sprz.
15 IV p 62,42 3P+K sprz.
16 V p 59,27 2P+1A sprz.
17 V p 40,91 1P+1A sprz.
18 V p 62,42 3P+K rez.
19 par. 50,50 2P+K sprz.
20 par. 40,91 1P+1A sprz.
21 par. 62,54 3P+K wol.
22 par. 43,37 1P+1A sprz.
23 I p 63,31 2P+1A wol.
24 I p 50,50 2P+K sprz.
25 I p 40,91 1P+1A sprz.
26 I p 62,54 3P+K sprz.
27 II p 64,37 2P+1A wol.
28 II p 50,50 2P+K sprz.
29 II p 40,91 1P+1A sprz.
30 II p 62,54 3P+K sprz.
31 III p 64,37 2P+1A sprz.
32 III p 50,50 2P+K sprz.
33 III p 40,91 1P+1A sprz.
34 III p 62,54 3P+K sprz.
35 IV p 64,37 2P+1A wol.
36 IV p 50,50 2P+K sprz.
37 IV p 40,91 1P+1A sprz.
38 IV p 62,54 3P+K wol.
39 V p 64,37 2P+1A sprz.
40 V p 50,50 2P+K sprz.
41 V p 40,91 1P+1A sprz.
42 V p 62,54 3P+K wol.
43 par. 56,52 2P+1A sprz.
44 par. 53,92 2P+K sprz.
45 par. 46,28 1P+1A sprz.
46 I p 56,52 2P+1A sprz.
47 I p 53,92 2P+K sprz.
48 I p 59,09 2P+1A sprz.
49 II p 56,52 2P+1A sprz.
50 II p 53,92 2P+K sprz.
51 II p 59,09 2P+1A sprz.
52 III p 56,52 2P+1A sprz.
53 III p 53,92 2P+K sprz.
54 III p 59,09 2P+1A sprz.
55 IV p 56,52 2P+1A sprz.
56 IV p 53,92 2P+K sprz.
57 IV p 59,09 2P+1A sprz.
58 V p 56,52 2P+1A sprz.
59 V p 53,92 2P+K sprz.
60 V p 59,09 2P+1A sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 46,28 1P+ 1A sprz.
2 par. 53,92 2P+K sprz.
3 par. 53,13 2P+K sprz.
4 I p 59,09 2P+1A sprz.
5 I p 53,92 2P+K sprz.
6 I p 53,13 2P+K sprz.
7 II p 59,09 2P+1A sprz.
8 II p 53,92 2P+K sprz.
9 II p 53,13 2P+K sprz.
10 III p 59,09 2P+1A sprz.
11 III p 53,92 2P+K sprz.
12 III p 53,13 2P+K sprz.
13 IV p 59,09 2P+1A sprz.
14 IV p 53,92 2P+K sprz.
15 IV p 53,13 2P+K sprz.
16 V p 59,09 2P+1A sprz.
17 V p 53,92 2P+K sprz.
18 V p 53,13 2P+K sprz.
19 par. 48,20 2P+K sprz.
20 par. 41,17 1P+1A sprz.
21 par. 66,89 3P+K wol.
22 par. 46,28 1P+1A sprz.
23 I p 48,20 2P+K sprz.
24 I p 41,17 1P+1A sprz.
25 I p 66,89 3P+K sprz.
26 I p 59,26 2P+1A sprz.
27 II p 48,20 2P+K sprz.
28 II p 41,17 1P+1A sprz.
29 II p 66,89 3P+K sprz.
30 II p 59,26 2P+1A sprz.
31 III p 48,20 2P+K sprz.
32 III p 41,17 1P+1A sprz.
33 III p 66,89 3P+K sprz.
34 III p 59,26 2P+1A sprz.
35 IV p 48,20 2P+K sprz.
36 IV p 41,17 1P+1A sprz.
37 IV p 66,89 3P+K sprz.
38 IV p 59,26 2P+1A sprz.
39 V p 48,20 2P+K sprz.
40 V p 41,17 1P+1A sprz.
41 V p 66,89 3P+K rez.
42 V p 59,26 2P+1A sprz.
Nr m. Ko. Pow. w m2 L. pok. D. K.
1 par. 46,28 1P+ 1A sprz.
2 par. 53,92 2P+K sprz.
3 par. 53,13 2P+K sprz.
4 I p 59,09 2P+1A sprz.
5 I p 53,92 2P+K sprz.
6 I p 53,13 2P+K sprz.
7 II p 59,09 2P+1A sprz.
8 II p 53,92 2P+K sprz.
9 II p 53,13 2P+K sprz.
10 III p 59,09 2P+1A sprz.
11 III p 53,92 2P+K sprz.
12 III p 53,13 2P+K sprz.
13 IV p 59,09 2P+1A sprz.
14 IV p 53,92 2P+K rez.
15 IV p 53,13 2P+K sprz.
16 V p 59,09 2P+1A sprz.
17 V p 53,92 2P+K sprz.
18 V p 53,13 2P+K sprz.
19 par. 64,53 3P+K sprz.
20 par. 40,91 1P+1A sprz.
21 par. 54,60 2P+1A sprz.
22 par. 43,44 1P+1A sprz.
23 I p 64,53 3P+K sprz.
24 I p 40,91 1P+1A sprz.
25 I p 54,60 2P+1A sprz.
26 I p 64,37 2P+1A rez.
27 II p 64,53 3P+K sprz.
28 II p 40,91 1P+1A sprz.
29 II p 54,60 2P+1A sprz.
30 II p 64,37 2P+1A wol.
31 III p 64,53 3P+K sprz.
32 III p 40,91 1P+1A sprz.
33 III p 54,60 2P+1A sprz.
34 III p 64,37 2P+1A wol.
35 IV p 64,53 3P+K sprz.
36 IV p 40,91 1P+1A sprz.
37 IV p 54,60 2P+1A sprz.
38 IV p 64,37 2P+1A wol.
39 V p 64,53 3P+K sprz.
40 V p 40,91 1P+1A sprz.
41 V p 54,60 2P+1A sprz.
42 V p 64,37 2P+1A wol.

Lokalizacja

"Nove Osiedle" zlokalizowane jest przy ul. Grunwadzkiej w Ostródzie
 

Galeria

Biuro sprzedaży

Skontaktuj się z nami


ul. Przemysłowa 8
14-100 Ostróda


Tel. 693-328-420

deweloper@ekobud.ostroda.pl

Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 12.00 - 16.00

Wyślij wiadomość

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przygotowania oferty przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Informujemy, że nadsyłając do nas korespondencję w wersji elektronicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i w zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych stajemy się ich Administratorem: P.B.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Każdemu nadsyłającemu korespondencję przysługuje prawo do: informacji o zakresie wykorzystania i statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, przetwarzania swoich danych przez Administratora, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz usunięcia tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania. Oświadczamy, że przetwarzanie danych odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji. Państwa dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia korespondencji. W sytuacji przystąpienia do dalszych negocjacji dane będą chronione wg kolejnych instrukcji.

Informujemy jednocześnie, że osoby prowadzące korespondencję z domeny „ekobud.ostroda.pl” i „pboekobud.pl.” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.


Przedstawione wizualizacje stanowią wstępną poglądową koncepcję, zaś szczegóły określa dokumentacja projektowa dostępna w biurze dewelopera. Wszystkie wizualizacje budynków/obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka budynków/obiektów oraz otoczenia może różnić się od budynków/obiektów prezentowanych na wizualizacjach.