Zapytanie ofertowe – wyłonienie Dostawcy koparko-ładowarki

Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie Dostawcy koparko-ładowarki (nie starszej niż 5 lat) i dźwigu samojezdnego (o udźwigu min. 30t nie starszy niż 10 lat) na potrzeby Przedsiębiorstwa. Zakup współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś 1 „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.1. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”.