Zapytanie ofertowe – szkolenia budowlane

Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy, na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu: „Podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadry pracowniczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.