Informacja

Drodzy klienci, uprzejmie informujemy, iż od dnia 4 maja 2020 r. biuro sprzedaży mieszkań zostało przeniesione do nowego budynku przy ul. Łęczyckiej 16 w lokalu nr 42 na parterze.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 693-328-416

Opis inwestycji

Inwestycja realizowana będzie w II etapach i będzie obejmować 4 trzypiętrowe, wielorodzinne budynki mieszkalne. Pod budynkami nr 1 i nr 4 znajdować się będzie podziemna hala garażowa. Ponadto w budynkach tych na parterze zaprojektowaliśmy mieszkania z ogródkami.

Powstające osiedle położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych oraz niskiej zabudowy, co sprawia, że mieszkańcy będą mogli poczuć się swobodnie i komfortowo.
Osiedle położone jest w atrakcyjnej części miasta, dobrze skomunikowanej z pozostałymi dzielnicami. Bliskość terenów zielonych gwarantuje relaks na łonie natury. Przewidywany termin ukończenia budowy i oddania do użytkowania to styczeń 2022r.

Kolejne budynki o numerach 2 i 3 nie będą posiadały w podziemiu hal z garażami, a ich budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku.

POBIERZ PROSPEKT INFORMACYJNY

Wybierz mieszkanie

Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 55,85 2P+1A sprzedane
2 parter 53,84 2P+K wolne
3 parter 60,48 3P+K wolne
4 I piętro 55,85 2P+1A wolne
5 I piętro 53,84 2P+K wolne
6 I piętro 72,99 3P+K wolne
7 II piętro 55,47 2P+1A sprzedane
8 II piętro 53,44 2P+K wolne
9 II piętro 72,48 3P+K wolne
10 III piętro 55,47 2P+1A sprzedane
11 III piętro 53,44 2P+K wolne
12 III piętro 72,48 3P+K wolne
13 parter 43,59 1P+1A sprzedane
14 parter 40,75 1P+1A sprzedane
15 parter 61,94 3P+K wolne
16 I piętro 56,10 2P+1A wolne
17 I piętro 40,75 1P+1A sprzedane
18 I piętro 61,86 3P+K wolne
19 II pietro 55,96 2P+1A wolne
20 II pietro 40,35 1P+1A sprzedane
21 II pietro 61,34 3P+K wolne
22 III piętro 55,83 2P+1A wolne
23 III piętro 40,35 1P+1A sprzedane
24 III piętro 61,34 3P+K wolne
25 parter 62,04 3P+K wolne
26 parter 40,75 1P+1A sprzedane
27 parter 60,48 3P+K wolne
28 I piętro 61,96 3P+K wolne
29 I piętro 40,75 1P+1A sprzedane
30 I piętro 72,99 3P+K sprzedane
31 II piętro 61,44 3P+K sprzedane
32 II piętro 40,35 1P+1A sprzedane
33 II piętro 72,48 3P+K sprzedane
34 III piętro 61,44 3P+K sprzedane
35 III piętro 40,35 1P+1A sprzedane
36 III piętro 72,48 3P+K sprzedane
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 47,95 2P+K wolne
2 parter 34,97 1P+1A sprzedane
3 parter 43,59 1P+1A wolne
4 I piętro 47,68 2P+K wolne
5 I piętro 34,84 1P+1A sprzedane
6 I piętro 56,27 2P+1A wolne
7 II pietro 47,54 2P+K wolne
8 II pietro 34,70 1P+1A sprzedane
9 II pietro 56,13 2P+1A wolne
10 III piętro 47,41 2P+K sprzedane
11 III piętro 34,70 1P+1A sprzedane
12 III piętro 56,00 2P+1A sprzedane
13 parter 60,35 3P+K sprzedane
14 parter 53,84 2P+K wolne
15 parter 49,72 2P+K wolne
16 I piętro 72,94 3P+K wolne
17 I piętro 53,84 2P+K sprzedane
18 I piętro 49,72 2P+K wolne
19 II piętro 72,42 3P+K wolne
20 II piętro 53,44 2P+K wolne
21 II piętro 49,31 2P+K wolne
22 III piętro 72,42 3P+K sprzedane
23 III piętro 53,44 2P+K sprzedane
24 III piętro 49,31 2P+K wolne
25 parter 43,59 1P+1A wolne
26 parter 53,84 2P+K wolne
27 parter 49,72 2P+K wolne
28 I piętro 56,27 2P+1A wolne
29 I piętro 53,84 2P+K wolne
30 I piętro 49,72 2P+K wolne
31 II piętro 56,13 2P+1A wolne
32 II piętro 53,44 2P+K wolne
33 II piętro 49,31 2P+K wolne
34 III piętro 56,00 2P+1A wolne
35 III piętro 53,44 2P+K sprzedane
36 III piętro 49,31 2P+K wolne
37 parter 66,32 3P+K wolne
38 parter 53,84 2P+K wolne
39 parter 53,57 2P+K wolne
40 parter 43,59 1P+1A wolne
41 I piętro 66,24 3P+K wolne
42 I piętro 53,84 2P+K wolne
43 I piętro 53,57 2P+K wolne
44 I piętro 56,27 2P+1A wolne
45 II piętro 65,72 3P+K wolne
46 II piętro 53,44 2P+K sprzedane
47 II piętro 53,17 2P+K wolne
48 II piętro 56,13 2P+1A wolne
49 III piętro 65,72 3P+K wolne
50 III piętro 53,44 2P+K sprzedane
51 III piętro 53,17 2P+K sprzedane
52 III piętro 56,00 2P+1A wolne
53 parter 43,59 1P+1A wolne
54 parter 34,83 1P+1A wolne
55 parter 47,95 2P+K wolne
56 I piętro 56,45 2P+1A wolne
57 I piętro 34,70 1P+1A sprzedane
58 I piętro 47,68 2P+K sprzedane
59 II piętro 56,31 2P+1A sprzedane
60 II piętro 34,57 1P+1A sprzedane
61 II piętro 47,54 2P+K sprzedane
62 III piętro 56,18 2P+1A wolne
63 III piętro 34,57 1P+1A sprzedane
64 III piętro 47,41 2P+K sprzedane
Nr m. K. Pow. w m2 L. pok. Do. K.
1 par. 55,85 2P+1A sprz.
2 par. 53,84 2P+K wol.
3 par. 60,48 3P+K wol.
4 I p 55,85 2P+1A wol.
5 I p 53,84 2P+K wol.
6 I p 72,99 3P+K wol.
7 II p 55,47 2P+1A sprz.
8 II p 53,44 2P+K wol.
9 II p 72,48 3P+K wol.
10 III p 55,47 2P+1A sprz.
11 III p 53,44 2P+K wol.
12 III p 72,48 3P+K wol.
13 par. 43,59 1P+1A sprz.
14 par. 40,75 1P+1A sprz.
15 par. 61,94 3P+K wol.
16 I p 56,10 2P+1A wol.
17 I p 40,75 1P+1A sprz.
18 I p 61,86 3P+K wol.
19 II p 55,96 2P+1A wol.
20 II p 40,35 1P+1A sprz.
21 II p 61,34 3P+K wol.
22 III p 55,83 2P+1A wol.
23 III p 40,35 1P+1A sprz.
24 III p 61,34 3P+K wol.
25 par. 62,04 3P+K wol.
26 par. 40,75 1P+1A sprz.
27 par. 60,48 3P+K wol.
28 I p 61,96 3P+K wol.
29 I p 40,75 1P+1A sprz.
30 I p 72,99 3P+K sprz.
31 II p 61,44 3P+K sprz.
32 II p 40,35 1P+1A sprz.
33 II p 72,48 3P+K sprz.
34 III p 61,44 3P+K sprz.
35 III p 40,35 1P+1A sprz.
36 III p 72,48 3P+K sprz.
Nr m. K. Pow. w m2 L. pok. Do. K.
1 par. 47,95 2P+K wol.
2 par. 34,97 1P+1A sprz.
3 par. 43,59 1P+1A wol.
4 I p 47,68 2P+K wol.
5 I p 34,84 1P+1A sprz.
6 I p 56,27 2P+1A wol.
7 II p 47,54 2P+K wol.
8 II p 34,70 1P+1A sprz.
9 II p 56,13 2P+1A wol.
10 III p 47,41 2P+K sprz.
11 III p 34,70 1P+1A sprz.
12 III p 56,00 2P+1A sprz.
13 par. 60,35 3P+K sprz.
14 par. 53,84 2P+K wol.
15 par. 49,72 2P+K wol.
16 I p 72,94 3P+K wol.
17 I p 53,84 2P+K sprz.
18 I p 49,72 2P+K wol.
19 II p 72,42 3P+K wol.
20 II p 53,44 2P+K wol.
21 II p 49,31 2P+K wol.
22 III p 72,42 3P+K sprz.
23 III p 53,44 2P+K sprz.
24 III p 49,31 2P+K wol.
25 par. 43,59 1P+1A wol.
26 par. 53,84 2P+K wol.
27 par. 49,72 2P+K wol.
28 I p 56,27 2P+1A wol.
29 I p 53,84 2P+K wol.
30 I p 49,72 2P+K wol.
31 II p 56,13 2P+1A wol.
32 II p 53,44 2P+K wol.
33 II p 49,31 2P+K wol.
34 III p 56,00 2P+1A wol.
35 III p 53,44 2P+K sprz.
36 III p 49,31 2P+K wol.
37 par. 66,32 3P+K wol.
38 par. 53,84 2P+K wol.
39 par. 53,57 2P+K wol.
40 par. 43,59 1P+1A wol.
41 I p 66,24 3P+K wol.
42 I p 53,84 2P+K wol.
43 I p 53,57 2P+K wol.
44 I p 56,27 2P+1A wol.
45 II p 65,72 3P+K wol.
46 II p 53,44 2P+K sprz.
47 II p 53,17 2P+K wol.
48 II p 56,13 2P+1A wol.
49 III p 65,72 3P+K wol.
50 III p 53,44 2P+K sprz.
51 III p 53,17 2P+K sprz.
52 III p 56,00 2P+1A wol.
53 par. 43,59 1P+1A wol.
54 par. 34,83 1P+1A wol.
55 par. 47,95 2P+K wol.
56 I p 56,45 2P+1A sprz.
57 I p 34,70 1P+1A wol.
58 I p 47,68 2P+K sprz.
59 II p 56,31 2P+1A sprz.
60 II p 34,57 1P+1A sprz.
61 II p 47,54 2P+K sprz.
62 III p 56,18 2P+1A wol.
63 III p 34,57 1P+1A sprz.
64 III p 47,41 2P+K sprz.

Lokalizacja

Osiedle Mieszkaniowe zlokalizowane jest przy ul. Łęczycka w Elblągu
 

Galeria

Biuro sprzedaży

Skontaktuj się z nami


ul. Łęczycka 16/42 (parter)
Elbląg


Tel. 693-328-416

ekobudelblag@ekobud.ostroda.pl


Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 08:00 - 16:00

Wyślij wiadomość

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przygotowania oferty przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Informujemy, że nadsyłając do nas korespondencję w wersji elektronicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i w zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych stajemy się ich Administratorem: P.B.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Każdemu nadsyłającemu korespondencję przysługuje prawo do: informacji o zakresie wykorzystania i statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, przetwarzania swoich danych przez Administratora, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz usunięcia tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania. Oświadczamy, że przetwarzanie danych odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji. Państwa dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia korespondencji. W sytuacji przystąpienia do dalszych negocjacji dane będą chronione wg kolejnych instrukcji.

Informujemy jednocześnie, że osoby prowadzące korespondencję z domeny „ekobud.ostroda.pl” i „pboekobud.pl.” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.


Przedstawione wizualizacje stanowią wstępną poglądową koncepcję, zaś szczegóły określa dokumentacja projektowa dostępna w biurze dewelopera. Wszystkie wizualizacje budynków/obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka budynków/obiektów oraz otoczenia może różnić się od budynków/obiektów prezentowanych na wizualizacjach.